Co nového na radnici Prahy 1 o oblasti PARTICIPACE

09. 05. 2019
Co nového na radnici Prahy 1 o oblasti PARTICIPACE

Probíhají pravidelná setkání s občany ve formátu Snídaně a Na pivo s místostarostou.

Setkání jsou příležitostí ke sdílení postřehů a námětů se spoluobčany a k věcné diskuzi nad tématy, která nás znepokojují a trápí. Závěry z našich setkání předávám patřičným odborům a radním. Někdy jsou výsledky patrné hned, mnohdy je to další kamínek do mozaiky složitých problémů. Poměrně rychle se našlo řešení nadměrného zatěžování Střeleckého ostrova kulturními a jinými akcemi. Zejména díky Malostranské besedě, která projevila ochotu se domluvit. U dlouhodobějších cílů zvu aktivní spoluobčany k trvalejší spolupráci.

Za participační lze považovat i setkání v terénu nebo přímo v mé kancelářii. Se svým problémem nebo nápadem může přijít opravdu každý. Z některých takových setkání se rýsují konkrétní projekty. Zejména zamýšlený participační projekt Revitalizace plácku Pštrossova. Zrod tohoto nápadu je unikátní a přece typický. Vše začalo stížností na svoz odpadů, která zazněla při setkání s občany. Následovala schůzka s radním pro životní prostředí Petrem Kučerou. Šetření na místě inspirovalo k nápadu zvelebit zastrčený plácek v této ulici. Nachází se zde velice zajímavá směsice zainteresovaných subjektů (občané, školy, DPS…). S projektem nám přislíbilo pomoc Oddělení participace IPRu - http://www.iprpraha.cz/participativniplanovani Za zmínku stojí i rodící se projekt Praha 1 bezbariérová, kde lze uvažovat i o celopražském měřítku.

Participace je i plánování a strategie. Pravidelně zasedá Komise pro participaci a agendu 21. Vedle spolupráce s IPRem komise doporučila i členství v Národní síti zdravých měst - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml Věřím, že příští zasedání zastupitelstva naše členství schválí.

Závěrem vás zvu na další setkání s občany 29.5. v 18:30 do Café klub Míšenská (č.p.3). Rád se s vámi setkám i osobně. Volejte 221 097 618 nebo pište na pavel.nazarsky@Praha1.cz

Mgr. Pavel Nazarský - místostarosta MČ Praha 1

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...