Co se dělo na začátku října v mé kanceláří i mimo ní v oblasti krátkodobých pronájmů?

18. 10. 2019
Co se dělo na začátku října v mé kanceláří i mimo ní v oblasti krátkodobých pronájmů?

Jednal jsem s iniciativou ´pro snesitelné bydlení o situaci v AIRBNB. Nadále trváme na tom, že provozování krátkodobých pronájmů je v rozporu s platnými stavebními předpisy – ubytovací zařízení je možné pouze v prostorách k tomu zkolaudovaných. Podobné snahy má i náš magistrátní radní pro bydlení Adam Zábranský.

Po té jsem byl v senátu za senátorem Markem Hilšerem. Téma opět krátkodobé ubytování. Zamýšleli jsme se, jaké změny zákonů nebo paragrafů by napomohli k regulaci tohoto fenoménu. Senátor mě informoval, že již má zpracovaný návrh, v paragrafovém znění k občanskému zákoníku aby byl nutný k provozování krátkodobých pronájmů souhlas SVJ. Došli jsme k závěru, že je to nedostatečné. V Praze 1 bohužel již mají provozovatelé již většinu. Pokud se to povede, může to být ochrana SVJ, kde se zatím nepronajímá nebo pronajímá pouze pár bytů. Přislíbil jsem dodat další náměty pro konkrétní změny, zejména ve stavebním zákoně. Hovořili jsme i o nevyjasněných pojmech jako jsou „trvalý pobyt, trvalé bydlení „ atd. V této souvislosti jsem se spojil s pirátským poslancem Jakubem Michálkem, který již některé změny v parlamentu předkládal ( byť neúspěšně). Doporučil jsem oběma zmiňovaným se propojit a na věci společně pracovat.

Následovala společná schůzka s vedoucím odboru životního prostředí, stavebního a živnostenského. Tématem byli povinnosti provozovatelů krátkodobého ubytování a jejich vymahatelnost. Podobně jako v případě rušení nočního klidu, kdy je odpovědný i provozovatel. Chceme rozšířit i nakládání s odpady a dodržování stavebních norem, zejména dispoziční řešení bytů při přestavbě na apartmány apod. Ve spolupráci připravuji manuál pro občany. Co dělat když ……. Provozovna není označena, jsou přeplněné popelnice a odpady z bytů AIRBNB jsou ve tříděných odpadech, při podezření na nepovolené stavební úpravy, jsou porušovány požární, hygienické i jiné normy.

Pavel Nazarský – místostarosta

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články