Dostavba ve dvoře bloku Ve Stínadlech

Dostavba ve dvoře bloku Ve Stínadlech

Zastupitelstvo Městské části Praha 1 se 14. září 2021 na můj podnět usneslo, že bere na vědomí, že záměr zástavby Ve Stínadlech od investora Haštal Invest ani po opakovaném projednání v komisi územního rozvoje nerespektuje charakter dané lokality a uložilo Radě městské části podat v územním řízeni námitky a začít jednat s hlavním městem Prahou o místech, kde je nutno určit jasné podmínky nové zástavby formou regulačního plánu.

Plánovaná zástavba Ve Stínadlech, současný stav a návrh KRR Architektura s.r.o., 2021

Plánovaná zástavba Ve Stínadlech, současný stav a návrh KRR Architektura s.r.o., 2021

Stínadla jak Maršmeloun
Je to malý ale důležitý krok nejen pro Stínadla, ale pro celou památkovou rezervaci, jak zajistit, aby město umělo a bylo schopno garantovat po všech stránkách zdravý a kultivovaný rozvoj, jak ve svých transformačních, tak i stabilizovaných územích, jako je tento blok domů, kde se před válkou zastavila asanace. Již od roku 2009 zde běží nikam nevedoucí vyjednávací peripetie velice podobná té, jako nedaleko u nechvalně známého Maršmelounu, který rovněž i po kultivaci fasády svým necitlivým tvarem a velikostí vstoupil do nedokončeného kontextu. Nebo jako další příklad uveďme bolavé nezhojené místo na předpolí Štefánikova mostu, kde investor plánuje dokončit východní frontu Revoluční třídy, navzdory kulturní veřejnosti, zbořením koncového romantického domu z druhé poloviny 19. století, a chce jej z ekonomických důvodů nahradit větším dle projektu architektky Jiřičné. Přitom, kdyby zde došlo ke změně dopravního řešení neměstské mimoúrovňové křižovatky na městskou po způsobu, jak se osvědčil na druhé straně mostu pod Letnou, nevznikne zde jen tato malá parcela, ale parcela krásná a rozlehlá a ke všemu na skutečně prestižním místě u řeky s výhledem na panorama Hradčan, která je srovnatelná s místem, kde na Národní stojí Národní divadlo. Na takové parcele by mohla Praha profitovat a stavět prestižní veřejnou budovu. V ještě daleko větším měřítku se podobné rehabilitace a transformace v příštích letech má dočkat území na hranici hradeb Nového Města, rozumějte celé rozsáhlé území okolo magistrály od Muzea až po Vltavskou, na jehož bohužel jen část, na území Florence, teď běží mezinárodní soutěž. A našly by se další místa a lokality, která dříve či později doznají změny, které mohou a nemusí být k lepšímu. Bez regulace řízené městem, a s investory s horečkou maximálního zisku, hrozí, že všechny tyto investice, stejně jak ta zástavba dvoru Ve Stínadlech, s pravděpodobností rovnající se jistotě, dopadnou zle. Definice míst a lokalit vhodných pro podrobnější regulaci je jedinečná šance je zakomponovat do připravovaného Metropolitního plánu, který může koordinovaně předepsat, kde všude se bez podrobnější dokumentace neobejdeme, pokud se nechceme vydat cestou v režimu divoké výstavby a chaosu.

Varianta regulace tvaru a objemu zástavby, T. Vích, 9.2021

Varianta regulace tvaru a objemu zástavby, T. Vích, 9.2021

Co určí regulace
Pro inspiraci jsem na příkladu dvoru Ve Stínadlech naznačil, co by taková podrobnější regulace měla všechno definovat. Míru zastavění, zachování volné zeleně a veřejného prostoru, všechny půdorysné a výškové hrany zástavby, které určí maximální objem budoucího domu. Předem definovaná regulace má řadu výhod. Sousedé se nebudou muset bát, jaká obluda jim vedle vyroste, investoři budou vědět, jakou cenu má jejich parcela a kolik do ní mohou investovat. To vše proběhne v transparentně otevřeném připomínkovém řízení definovaném včetně lhůt a okruhu účastníků stavebním zákonem a výsledné zastavovací podmínky posvětí hlasováním zastupitelstvo hlavního města Prahy. Řadu let po tomto v Evropě standardním transparentním plánování voláme, a hle, jsme tomu zas o krůček blíže. A opravdu není pravda odpůrci regulačních plánů šířená „fakenews“, že jsou regulační plány neprojednatelné a že je mohou vlastnící zablokovat nebo odmítnout. Všichni, kterých se projednávaná regulace týká, mají prostor se ve stanovených lhůtách vyjádřit, ale finálně o svém rozvoji rozhoduje v konečném rozhodnutí demokratická samospráva města, jak je dáno Ústavou České republiky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články