Občané Prahy 1 se azbestu bojí dál. Bodeček vyzývá k dialogu obou stran

07. 06. 2021
Občané Prahy 1 se azbestu bojí dál. Bodeček vyzývá k dialogu obou stran

Přestože pražská hygiena dle svého vyjádření během dubnové a květnové kontroly stavby žádná pochybení při provádění demoličních prací nenašla a měření provedené autorizovanou laboratoří azbestová vlákna v pracovním ovzduší neobjevila, někteří obyvatelé Prahy 1 a rodiče žáků blízké ZŠ Curie mají z karcinogenní a mutagenní látky obavy.

„Hygienu primárně při kontrole zajímá zdraví zaměstnanců na stavbě. Důraz má být kladen i na vymezení kontrolovaného pásma a zdraví lidí, kteří žijí a pracují v okolí,“ říká k tomu David Bodeček, pirátský zastupitel MČ Prahy 1 a předseda kontrolního výboru.

Bodeček se 1. června spolu s dalšími zastupiteli MČ zúčastnil schůzky, kterou k věci inicioval spolek Občané Prahy 1 ve spolupráci s pražskou radní Hanou Kordovou Marvanovou. Na otázku, zda se mají obyvatelé karcinogenního azbestu v okolí hotelu InterContinental obávat, však spolek dle svých slov nedostal konkrétní odpověď.

Bodeček: Věc nesmí vyšumět

Podle přítomné Zoji Guschlové, jediné soudem uznané znalkyně se specializací na azbest, totiž v Česku neexistuje legislativa, která by hygienikům v podobných případech dávala do rukou účinné nástroje.

„Neexistuje mechanismus, který by nestranně a objektivně kontroloval postup sanace azbestu. To je hendikep naší legislativy,“ komentuje pro spolek situaci znalkyně.

„Je na místě apelovat na zákonodárce, aby se zabývali Národním azbestovým programem a nenechali záležitost vyhnít stejně, jako se tomu stalo v roce 2011 u budov mateřských a základních škol obsahující azbest. O problematiku by se měla zajímat Ministerstva zdravotnictví a životního prostředí. Hygienická stanice má velmi omezené možnosti,“ říká Bodeček s tím, že hygienici by měli mít větší kompetence. Dle spolku Občané Prahy 1 jsou bezpečnostní opatření na stavbě nedostatečná.

„Zoja Guschlová záběry ze stavby, které 28.5. zveřejnil deník Právo, komentovala jako neomluvitelné poškozování zdraví a životního prostředí,“ píše spolek ve svém stanovisku. Zdokumentoval také uvolňování prachu při demontáži azbestocementových desek z odkryté fasády bývalého hotelu.

Dodavatel rekonstrukce Metrostav na kritiku občanů reagoval zakrytím místa prací v Pařížské ulici a slíbením spuštění vysokovýkonných odsávačů prachu. Spolek dle pořízených fotografií přišel také s podezřením, že na fasádě obsahující karcinogenní a mutagenní azbest začal Metrostav pracovat dříve, než skutečnost nahlásil hygieně. To investor projektu i hygiena odmítá. Dle investora už znalkyně s Metrostavem spolupracuje a provádí certifikovaná měření přímo ve třídách ZŠ Curie.

Azbest se neprokázal, nedůvěra trvá

V sobotu 7. 6. večer pak MČ Praha 1 na svém facebookovém profilu zveřejnila komentář k výsledkům měření.

„Škola zcela splňuje všechny parametry stanovené vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a výsledek je bez jakéhokoliv záchytu azbestových vláken. Tím se nepotvrdila alarmující zpráva od spolku Občané Prahy 1 a rodiče žáků mohou být naprosto klidní, že jejich dětem nehrozí žádné nebezpečí!“ píše starosta Petra Hejma v příspěvku.

David Bodeček v této souvislosti poděkoval Dr. Guschlové, že akceptovala poptávku a velmi rychle ji provedla. S ohledem na informace zmíněné znalkyně, však znovu zdůraznil výzvu zákonodárcům se příslušnou legislativou zabývat.

Spolek Občané Prahy 1 výsledky přivítal, zmínil ale svou stávající nedůvěru k samotnému způsobu odstraňování azbestových panelů.

Řešením vzájemné nedůvěry by mohly být další pravidelné kontroly dodržování veškerých norem, postupů a často se opakující měření. Vše by měl v budoucnu dohlížet nezávislý soudem jmenovaný znalec, který je v Česku jen jeden. Již zmíněná Zoja Guschlová. Podle Hany Kordové Marvanové musí mít zástupci skupin občanů, kteří mají oprávněné obavy, možnost přístupu do podkladů a výsledků měření. David Bodeček je v kontaktu s oběma stranami sporu, předsedou spolku Občané Prahy 1 Tomášem Bajuszem a zástupcem investora R2G a.s. Jakubem Dybou.

„Obě strany zastupují pro mě dva lidé, s kterými je kloudná řeč. Jen musí navázat dialog,“ uzavírá.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články