Kdo měl a kdo neměl čas na setkání s občany?

Kdo měl a kdo neměl čas na setkání s občany?

Odpověď nám dalo setkání 15. ledna k zamýšleným úpravám prostranství v okolí hotelu InterContinental.

Připravit participativní setkání občanů s investorem a architektem není jednoduchá věc. Nejdůležitější je ochota investora i architekta se s občany setkat a vést dialog. Tato ochota tu je. Architekt Marek Tichý při hledáním konečné podoby celého projektu s účastí laické i odborné veřejnosti přímo počítá. Také v zájmu investora je nalézt konsenzus se všemi zainteresovanými stranami, a urychlit tím možnost realizace. Náměstek primátora Petr Hlaváček myšlenku participace podporuje…

Na MČ Praha 1 jsem měl do svého odvolání 14. ledna participaci přímo v gesci. Setkání jsme spolu s Institutem plánování a rozvoje (IPR), konkrétně s oddělením participace, pečlivě připravovali. Vždyť se mělo jednat o vůbec první setkání tohoto druhu pořádané MČ Praha 1. Bylo potřeba promyslet celou škálu participačních metod, jejich provázanost, posloupnost, formu výstupů a další práci s nimi.

První ze zamýšlené série setkání bylo naplánováno na „neutrální půdě“ Právnické fakulty. Domluvilo se místo, sladily časové možnosti jednotlivých účastníků, zajistila propagace celé akce i technické zajištění. Počítalo se s komentovanou prohlídkou území, po které měl následovat první sběr informací formou pocitových a pohybových map. V aule fakulty měla tentýž večer proběhnout hlavní část tohoto prvního bloku setkávání - představení projektu a následná diskuze.

Do příprav nepříjemně zasáhla chystaná změna ve vedení MČ Praha 1, iniciovaná současným starostou Petrem Hejmou. Ještě jako místostarosta pro územní rozvoj se pokusil celou akci zrušit, ale to neprošlo. Rušit celou akci jen kvůli plánované změně ve vedení radnice nepřišlo moudré nikomu. Navíc všichni už s akcí počítali, zejména občané.

O to překvapivější byla zpráva v den konání, že proběhne jen komentovaná prohlídka a zbytek programu se ruší. Na zahájení se dostavil starosta Petr Hejma a ubezpečil občany, že participace je důležitá. Po obsáhlém projevu na toto téma poskytl ještě rozhovory novinářům – a s omluvou, že má jiná neodkladná setkání, odešel.

Okolím InterContinentalu nás provedl architekt Tichý. IPR poskytl sluchátka, tedy byl poslech komentáře komfortní. Přestože byl následný program novým vedením radnice zrušen, příjemně nás překvapilo, že investor zamýšlených úprav spontánně inicioval pokračování akce v prostorách hotelu, kde proběhla improvizovaná přednáška a prezentace celého konceptu. Institut plánování a rozvoje přislíbil pokračování participačních setkání a spoléháme na jeho zápal pro věc i cenné zkušennosti. Je to teď jen a jen na nich. Oddělení participace na MČ Praha 1 nevznikne a moje asistentka paní Jana Kabelová, která se na metody participace celý rok školila v rámci našeho členství v Národní síti Zdravých měst, musí z úřadu odejít.

Přesto je participace trend, který nelze ignorovat. Na zastupitelstvu starosta Petr Hejma na přímý dotaz odpověděl, že participace je samozřejmá. Každý radní bude participovat sám ve své gesci a není potřeba zřizovat zvláštní oddělení. Těším se na participační setkávání, kterých se rád zúčastním.

Mgr. Pavel Nazarský
zastupitel MČ Praha 1

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články