Nově vznikající koalice na Praze 1 staví svůj program na radikálním posílením otevřenosti a transparentnosti radnice. „Máme ambiciózní, ale realistický plán, jak umožnit našim občanům větší vhled a spolupráci s radnicí,“ uvádí Terezie Radoměřská (TOP 09) a dodává:

„Naše koalice představuje „Deklaraci transparentní a otevřené spolupráce“, kde uvádíme zcela konkrétní kroky směřující k tomuto cíli - k maximální transparentnosti radnice Prahy 1.“

Strany, které na městské části Praha 1 uzavřely koaliční smlouvu, vytvořily na základě již prezentovaného rozsáhlého Programového prohlášení „Deklaraci transparentní a otevřené spolupráce“, která vyjmenovává konkrétní kroky, jež k avizované otevřenosti radnice povedou.

Deklarace postihuje čtyři základní oblasti, v nichž by ke změně mělo dojít. První specifikuje vztah a spolupráci s opozicí.

„Koalici i opozici by měl spojovat zájem o kvalitní rozvoj městské části. Proto je správné, aby byla opozice důstojně zastoupena. Například v kontrolním výboru bude mít opozice nejen uvolněného předsedu, ale také celkově většinu,“ objasňuje postoj Koalice Giancarlo Lamberti, předseda klubu TOP 09.

Druhá část zahrnuje možnost občanů podílet se na práci a rozhodování radnice.

„Jsme rádi, že jsme skutečně na prahu změny a dokázali jsme se dohodnout na společné "Deklaraci transparentní a otevřené spolupráce", která přináší takové změny, které si naše Praha 1 zaslouží. Věříme, že se nám v následujících čtyřech letech podaří udělat pozitivní věci pro rezidenty z 1.,“ vyjadřuje svou spokojenost Martin Motl, předseda uskupení Rezidenti 1.

Oddíl třetí se věnuje využití moderních technologií pro maximializaci informovanosti občanů.

„Občan má mít rychlý, intuitivní a přátelský přístup k informacím z radnice. Moderní technologie to umožňují a v 21. století je naprostá nutnost je využít. To se zavazujeme udělat,“ osvětluje Richard Bureš, předseda klubu ODS. Čtvrtá část se věnuje transparentnosti správy majetku městské části.

„Síla námi zvolených gescí se projeví v tom, jakých pozitivních změn se dočká veřejnost. Také díky podpoře koaličních partnerů pro naše priority v oblasti transparentnosti se podařilo do programu mnohé změny zakomponovat. Jsem rád, že se rozšiřuje politický tým, který se připojuje k našemu volebnímu heslu Odvaha dělat, co je správné,“ komentuje vzniklý materiál David Bodeček, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Ustavující zastupitelstvo Prahy 1 proběhne již tuto středu, 9. 11. 2022.

<h3>Příloha – Deklarace transparentní a otevřené spolupráce</h3>

Deklarace transparentní a otevřené spolupráce<br /> v Zastupitelstvu městské části Praha 1 ve volebním období 2022 — 2026

Občanská demokratická strana,<br/> Piráti a občané z Prahy 1, <br/> Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa – sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze,<br/> TOP 09 a<br/> REZIDENTI 1<br/>

„se společně zavazují naplňovat a využívat koaličně-opoziční nástroje k podpoře principů transparentní a otevřené spolupráce v rámci zastupitelstva, úřadu a celé Prahy 1.“ /Výňatek z Koaliční smlouvy a Programového prohlášení podepsaného výše uvedenými subjekty 31. října 2022/

 1. Koukejte nám pod ruce - v orgánech městské části bude mít opozice největší zastoupení v moderní historii Prahy 1
 2. Prosadíme placené funkce předsedy kontrolního výboru a výboru proti vylidňování, které budou obsazeny zástupci opozice.
 3. V kontrolním výboru bude většina členů ze stran opozice.
 4. Obnovíme redakční radu magazínu Jedna, kde bude mít každá strana jednoho nominanta. Budeme vydávat pouze jediný titul radničních novin.
 5. Co všechno jste chtěli vědět... - občané budou mít maximum informací a široký prostor k debatě o budoucnosti naší městské části:
 6. Budeme zveřejňovat:
 7. program a zápis z jednání rady,
 8. Návrhy usnesení k jednání zastupitelstva,
 9. důvodové zprávy včetně podkladových materiálů zastupitelstva
 10. záznamy z jednání zastupitelstva.
 11. Změníme jednací řád zastupitelstva tak, aby veřejnost měla větší prostor a příležitost se zapojovat a účastnit jednání. 
 12. Zavedeme bezbariérový a baby/senior friendly přístup na jednání zastupitelstva se zajištěným občerstvením.
 13. Vytvoříme prezenční a online diskusní fóra s komunálními politiky.
 14. Prosadíme aktuální, relevantní a přehledné informování o hospodaření městské části prostřednictvím veřejně dostupné webové aplikace „Rozklikávací rozpočet“.
 15. Důležitá rozhodnutí budeme přijímat na základě participace veřejnosti s cílem zjistit skutečný zájem a potřeby občanů.
 16. Budeme iniciovat aktivní zapojování veřejnosti prostřednictvím participativního rozpočtu /e-participace/.
 17. „klikni“ a dívej se – prostřednictvím online nástrojů si lidé budou moci zjistit potřebné informace a rozhodování rady i zastupitelstva bude pod plnou kontrolou veřejnosti:
 18. Provedeme digitalizaci agendy stížností a petic, vznikne společná elektronická databáze i evidence zodpovězených dotazů s možností vyhledávání a filtrování
 19. Prosadíme vznik interaktivní úřední desky na území Prahy 1 k využití elektronických nástrojů Portálů občana a Portálu Pražana pro občany nevyužívajících služeb mobilních operátorů.
 20. Dokončíme přehledné zveřejnění soupisu svěřeného majetku MČ Praha 1 online.
 21. Vytvoříme nový webový portál pro spolupráci s jednotlivými SVJ na Praze 1.