KUBISTICKÝ KIOSEK k prodeji

01. 10. 2019
KUBISTICKÝ KIOSEK k prodeji

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

Kubistický kiosek ve Vrchlického sadech, v Bolzanově ulici u cesty k hlavnímu nádraží a nedaleko rohu Opletalovy ulice, je původně dřevěná prodejna tabáku a tiskovin z 20. let 20. století, kterou v rondokubistickém stylu navrhl pravděpodobně architekt Pavel Janák. Je patrně jediným dochovaným kioskem tohoto typu. Časově a slohově odpovídá i dřevěným domkům, které navrhl Josef Gočár pro kbelské letiště. Roku 1958 byl objekt prohlášen nemovitou kulturní památkou pod č. 44551/1-2040. V roce 1980 měl být zlikvidován, ale zachránilo ho Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. V roce 2008 byl na náklady městské části Praha 1 (165 tisíc Kč) znovu natřen a rekonstruován, přestože je od roku 1992 v rukou soukromého majitele.

MČ Praha 1 má ve svěřené správě pouze pozemek, na kterém se kiosek nachází. V listopadu 2017 byla v kiosku otevřena směnárna. Údajně tak byl znehodnocen nepovolenou instalací bankomat, který měl narušit konstrukci stavby.

Současný majitel kiosek získal v roce 1992 a to v aukci spojenou s tzv. malou privatizací, kdy zájemcům byly prodávány obchodní prostory. Každý si tehdy mohl určit, co bude prodávat. Nikdo nemusel dodržovat prodej sortimentu, který tam byl doposud. Zájemce však musel v rámci koupě kiosku odkoupit i zásoby, které byly státním podnikem navezeny. Dokonce i ty, které byly s prošlou lhůtou. Současný vlastník zaplatil za stánek 550.000 Kč, na které dostal úvěr od tehdy státní KB s úrokem 18%, a dále za zásoby ve výši 320 tis. Kč. Při součtu veškerých plateb vlastník v roce 1992 investoval částku 1,2 mil. Kč.

Vlastník s manželkou provozoval trafiku, pro kterou byl kiosek původně předurčen, a to od roku 1992 do roku 2006. Poté stánek pronajal z důvodu odchodu manželky do důchodu. Nový nájemce užíval stánek od následujícího období do roku 2017. Tehdejším požadavkem vlastníka bylo zachování provozu trafiky. Nájemník však zcela zkrachoval a nebyl schopen majiteli stánku uhradit nejen několik nájmů, ale ani platby za elektřinu. S dalším novým nájemcem (provozovatel směnárny) přišly problémy, které chtěla řešit jak MČ Praha 1, tak i Magistrát hl. m. Prahy. Podle mne nikoli však šťastně s vedením směřujícím k vzájemné dohodě. Výsledkem mohl být nákup stánku ať už MČ Praha 1 či Magistrátem hl. m. Prahy. Situace vygradovala do stavu, kdy vlastník v současné době nabídnul prodej kiosku a to za částku 4 mil. Kč.

MČ Praha 1 a Magistrát hl. m. Prahy mají k dispozici posudky, jejichž údaje jsou diametrálně odlišné od dat, která jsou ve znaleckých posudcích protistrany.

I přesto, že se již našel zájemce o koupi, rád bych, ideálně s pomocí Magistrátu hl. m. Prahy, aby MČ Praha 1 odkoupila kiosek a následně aby v něm bylo provozováno např. informační centrum a to ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články