Listopad 2019 - podzimní Škola Zdravých měst v Hodoníně

Listopad 2019 - podzimní Škola Zdravých měst v Hodoníně

Od středy do pátku 6. až 8. listopadu proběhla podzimní Škola Zdravých měst

Odehrála se v přátelské atmosféře ve Zdravém městě Hodonín za účasti více než 150 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR. Za Prahu 1 do školy vyjeli místostarosta pro školství, participaci a otevřenou radnici a pro řešení problematiky krátkodobých ubytování a zároveň pověřený politik Projektu Zdravé město Pavel Nazarský, koordinátorka Jana Kabelová a asistentka koordinátorky Simona Bártová.

Podzimní Škola NSZM je součástí každoročního tříkolového akreditovaného vzdělávání NSZM

pro koordinátory a politiky Projektu Zdravé město a MA21.

Vzhledem k absolvování jednoho uceleného roku třídenních škol NSZM, tj. jarního, letního i podzimního cyklu, mohla koordinátorka Projektu Zdravé město v Městské části Praha 1 Jana Kabelová složit příslušnou zkoušku a získala Zlatý certifikát koordinátora.

Veškeré výstupy z akce naleznete zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/podzimni-skola-zdravych-mest-2019

Dopoledne prvního dne bylo věnováno inspirativním příkladům dobré praxe. Představitelé úspěšných municipalit představili, jak přistoupili k řešení různých problémů ve svých obcích. Pro účastníky školy bylo připraveno 14 prezentací od jejich kolegů z malých obcí i velkých měst. Odpoledne proběhla Valná hromada spojená s přijímáním nováčků do Národní sítě Zdravých měst.

Za ukázkovou dobrou praxi byla předána razítka Dobrá Praxe : **Hodonín: ** Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší **Jihlava: ** Péče o zeleň **Valašské Klobouky: ** Oceňování pěstounů

S Nadací Partnerství bylo podepsáno **memorandum o spolupráci ** v iniciativě Sázíme budoucnost

Další dva dny se účastníci školili ve třech vzdělávacích blocích v řadě témat. Trénovali tvorbu, řízení a hodnocení projektů. Diskutovali zkušenosti z měst a inspirace v tématech jako příprava kampaní, možnosti spolupráce se školami, silné a slabé stránky spolupráce uvnitř úřadu ad.

Večery byly věnovány společným neformálním akcím, navazování kontaktů a diskuzím k dění v obcích a na radnicích.

Podívejte se s námi na video, JAK SKVĚLÁ ŠKOLA TO BYLA.

Z příkladů dobré praxe dále zaznělo:

Štafeta Škol Zdravých měst předána, příště nás čekají od 1. dubna 2020 Litoměřice.

Pavel Nazarský

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články