Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze

09. 08. 2019
Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře Davida Bodečka - radního pro majetek a bytovou politiku

Rada MČ Praha 1 dne 6. srpna 2019 schválila Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze rodin s dětmi a seniorů. Dokument bude podepsán s Hlavním městem Praha a s dalšími městskými částmi.

Prahou 1 schválené memorandum o spolupráci na území hlavního města Prahy navázalo na den předem schválený dokument ze strany Rady hl. města Prahy.

Společným cílem signatářů memoranda je zajistit, aby žádné z pražských dětí nežilo na ubytovně. Za tímto účelem se budou účastníci pravidelně scházet a sdílet informace o vývoji situace. Stejně tak považuji za důležité, aby i senioři měli ve svém vyšším věku pokud možno důstojné bydlení.

Vzájemná spolupráce by měla také využít dotace pro financování kontaktních míst pro problematiku bydlení zřizovaných městskými částmi, které pomáhají při řešení bytové nouze na svém území. V plánu je i rozšíření kapacit terénní sociální práce, která pomáhá ohroženým skupinám udržet si samostatné bydlení. Kvůli tomu Praha vyčlení část svých bytů pro sociální pracovníky, kteří podporu poskytují, podobně jako v případě dnes již vyčleněných bytů například pro městské strážníky či učitele.

Memorandum s hlavním městem by paralelně s Prahou 1 měly uzavřít městské části Praha 3, Praha 7, Praha 10 a Praha 22. Je otevřené a mohou se k němu přidat i další městské části.

Jsem rád, že Praha 1 je jednou z prvních pražských městských částí, které projevily zájem spolupracovat na uvedené záležitosti.

Děkuji kolegovi Martinovi Špačkovi, který se svým týmem aktivně spolupracuje na přípravě nové bytové koncepce.

David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články