Praha 1 nepotřebuje další placené funkce. Piráti chtějí zachovat počet zastupitelů

Praha 1 nepotřebuje další placené funkce. Piráti chtějí zachovat počet zastupitelů

Současné vedení Prahy 1 tlačí, aby se zvýšil počet zastupitelů. To za nás neřeší problém politické kultury, neschopnosti se dohodnout nebo odvádět potřebnou práci. Jen to zatíží rozpočet.

Proto jsme za Piráty navrhli, aby se pro příští volební období počet zastupitelů nezvyšoval. Současně zastupitelstvo o 25 členech je pro Prahu 1 dostatečné. Bohužel náš návrh byl na dubnovém zasedání zastupitelstva vyřazen z programu s informací, že se k němu vrátíme na jednom z příštích zastupitelstev do prázdnin. Není to nic jiného než taktika a další politická hra. Časový průtah v rozhodnutí je jen snahou vyřadit z politického boje některá menší uskupení. Obava z konkurence.

Zvýšený počet zastupitelů znamená především personální navýšení složení Rady. Proč, když současná Rada má sedm z osmi možných členů, přičemž jeden je dokonce neuvolněným radním? Finanční náklady na jednoho uvolněného radního jsou cca 4,5 milionů korun, a to s dalšími nutnými výdaji na asistenční servis. Nenavyšujme počet zastupitelů a věřme, že voliči si ve volbách zvolí takové zástupce, kteří svou kvalitou, ochotnou a schopností pracovat, dostatečně pokryjí současnou politickou agendu Prahy 1.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozhovor s lídrem Davidem Bodečkem
11.08.2022

Rozhovor s lídrem Davidem Bodečkem

Davide, jak zpětně hodnotíš výsledky posledních komunálních voleb, ve kterých jsi z Pirátů obdržel nejvíce preferenčních hlasů? Upřímně to byla velká euforie. Radost a zároveň odpovědnost, kterou ostatně cítím doposud. Velké zadostiučinění, že někdy dobrá...