Piráti Prahy 1 zveřejnili své stanovisko k opětovnému pokusu investora zastavět náměstí Miloše Formana 15. února 2024. V něm mj. vyzvali politiky Prahy 1, aby návrh třístranného memoranda, které legitimizuje snahu investora zastavět náměstí M. Formana budovou, odmítli. Každý se může s tímto stanoviskem seznámit na webových stránkách www.praha1.pirati.cz. Nyní chceme pouze doplnit, že se nám nelíbí pokusy koaličních politiků Zastupitelstva Prahy 1 relativizovat skutečnost, že o třístranném memorandu s investorem jednali a před občany tuto skutečnost zamlžovali a přiznali, až když byli konfrontováni s touto skutečností v přítomnosti zástupců investora při veřejném jednání Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 1.

Vyzýváme proto Radnici Prahy 1, aby respektovala přání občanů vyjádřená v peticích požadujících nezastavitelnost náměstí M. Formana, které iniciovalo občanské sdružení Občané Prahy 1, aby respektovala předchozí rozhodnutí státní správy, Komory architektů i předchozí rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1.

Výhrad k práci současné koalice máme více, ale rádi bychom v této souvislosti upozornili na skutečnost, kterou koalice záměrně uvádí občany Prahy 1 v omyl. Součástí koalice jsou čtyři zastupitelé, kteří používají pro svůj zastupitelský klub název „Piráti a občané z Prahy 1“. Tito zastupitelé nejsou členy České pirátské strany a nerespektují výzvu Pirátů, aby od zneužívání dobrého jména strany upustili. Pouze parazitují na dobrém jménu Pirátů, které používají ke svým politickým cílům nijak nesouvisejícím s cíli Pirátů Prahy 1.

Tolerance tohoto postupu je odpovědností celé koalice.

Piráti Prahy 1 nemají s těmito zastupiteli nic společného a upozorňují občany, aby jejich aktivity nezaměňovali se záměry Pirátů Prahy 1.

V Praze 11. 3. 2024

Přípravný tým Piráti Prahy 1

Jana Raiterová, vedoucí týmu

<br><br> Vyjádření za Arniku:

"Zatímco u některých staveb projednává komise rozvoje Prahy 1 třeba i pátou změnu stavby před dokončením, jiné naprosto zásadní plánované stavby komisi předloženy nejsou - jak nástavba na budově od Zaha Hadid Architects, tak memorandum k náměstí M. Formana se dostaly na projednání až po opakovaných urgencích členů komise, gesční radní a předseda komise je (záměrně?) na program jednání nezařadili, jejich postup při projednávání projektů je naprosto netransparentní," upozorňuje Anna Vinklárková z organizace Arnika, architektka a členka komise územního rozvoje Prahy 1.

<br><br> Vyjádřeni spolku Občané Prahy 1:

V úterý 12. března se koná Zastupitelstvo Prahy 1, kde se od 19:30 bude znovu otevírat téma náměstí Miloše Formana. Náš spolek trvá na nezastavitelnosti celého náměstí, které potřebuje zejména zeleň, stromy a vodu. Nezastavitelnost slíbili politici napříč celou reprezentací a my očekáváme, že svoje sliby dodrží.

Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1, 19. srpna 2022: “Toto téma považujeme za ukončené. Zastupitelstvo MČ Prahy 1 se již vyjádřilo rozhodnutím o nulové zástavbě a TOP 09 rozhodně nemá v plánu toto rozhodnutí revidovat.”� <br>

Proti memorandu, které má povolit stavbu se vyjádřila také komise územního rozvoje Prahy 1. Stavbu na náměstí zamítlo Ministerstvo pro místní rozvoj i Ministerstvo kultury. Snahu prolomit tato stanoviska tedy považujeme za bezpředmětnou a apelujeme jak na majitele pozemku, tak na politiky, aby tato rozhodnutí respektovali.

https://www.facebook.com/obcaneprahy1

Tomáš Bajusz

předseda spolku