Nové vedení Pirátů na Praze 1

28. 01. 2021
Nové vedení Pirátů na Praze 1

Praha 28. ledna 2021 – Piráti z Prahy 1 si v polovině ledna zvolili nové vedení. V on-line hlasování získala předsednický dvouletý mandát PhDr. Olga Sklenářová, učitelka informačních a komunikačních technologií a počítačové grafiky na základní a střední škole, která Piráty na Praze 1 zastupuje v komisi pro informatiku. Prvním místopředsedou se stal zastupitel Mgr. David Bodeček, bývalý radní pro majetek a na Praze 1 současný předseda kontrolního výboru, člen majetkové komise a komise obchodu a služeb. Post druhého místopředsedy obhájil zastupitel Ing. arch. Tomáš Vích, architekt a urbanista, občanům Prahy 1 známý z komise pro územní rozvoj a se zkušenostmi předsedy komise pro životní prostředí.

„Mezi priority našeho předsednictva patří podpora občanů, spolků, podnikatelů působících na Praze 1, stejně tak kultura a zohledňování ochrany životního prostředí ve všech relevantních radničních iniciativách. Budeme i nadále podporovat pirátské zastupitelé na Praze 1. Piráti se v posledních letech z čistě nadšenecké a dobrovolnické organizace stali jednou z nejsilnějších politických stran v Česku. Chci přispět k tomu, abychom i na Praze 1 fungovali zase o kousek profesionálněji a našim občanům z Prahy 1 odváděli aktivní práci, kterou od nás právem očekávají. Rádi bychom připravili a pak i zapojili zájemce z řad občanů do rozhodovacích procesů a projektů, které souvisí s budováním transparentního hospodaření naší radnice.“ říká Olga Sklenářová.

„Místní sdružení Pirátů na Praze 1 má tradici, která zavazuje. Politická konkurence s námi musí počítat a občané Prahy 1 snad už ví, že se na nás mohou obracet a spolehnout se na nás. To jsou fakta, která zavazují k tomu udržet nastavenou laťku takto vysoko a pokud to půjde, posunout ji ještě výš. Důležité je rozšířit náš tým o mladé i věkově zralé sousedy z Prahy 1. Komunální politika je zejména o schopnosti a o práci jednotlivců. Diskutovat bychom měli s každým, kdo dokáže naslouchat a bude schopen spolupráce na férové úrovni, která bude prospěšná Praze 1 a jejím občanům. Jako 1. místopředseda místního sdružení tuto výzvu přijímám a udělám vše pro to, abychom drželi trend transparentní politiky bez intrik a zákulisního lobbingu, a to jak v zastupitelstvu, tak i mimo něj. Abychom mohli zájmy našich spoluobčanů Prahy 1 co nejlépe hájit, musíme mít na to v zastupitelstvu dostatečnou sílu. Proto musí být logicky naší prioritou co nejlépe uspět v komunálních volbách, které nás za necelé dva roky čekají,“ říká ke svému zvolení David Bodeček.

„Těším se na diskuze nad příštím volebním programem, na které teď máme čas a prostor. Praha 1 udržitelná je pro mne základní rámec, jak zajistit, aby se centrum znovu obydlelo a bylo ekonomicky, ekologicky a sociálně prosperující a přátelské pro život s celou tou historickou krásou, která ho rámuje a nás zavazuje k zodpovědné péči o ni,“ shrnuje Tomáš Vích.

Nové předsednictvo se shodlo na prioritách pro další dva roky. Hlavní z nich budou podzimní sněmovní volby, příprava komunálních voleb v roce 2022 a také rozvíjení členské základny. Za dosavadní skvělou práci ve vedení místního sdružení nově zvolené předsednictvo poděkovalo Jarce Nárožné a Jitce Nazarské. Obě Pirátky i nadále tvoří základní jádro místního sdružení Pirátů na Praze 1.

FOTOGRAFIE a KONTAKTY všech tří členů předsednictva Pirátů Praha 1 viz níže.

PhDr. Olga Sklenářová: mobil – 775 046 408, e-mail - olga.sklenarova@pirati.cz

C:\Users\dbodecek\Desktop\Fotky_pir\4_Olga_Sklenářová_0.jpg

Mgr. David Bodeček: mobil – 775 592 183, e-mail - david.bodecek@praha1.cz ,

david.bodecek@pirati.cz

C:\Users\dbodecek\Desktop\Fotky_pir\2_David_Bodecek_0.jpg

Ing. arch. Tomáš Vích: mobil – 777 180 867, e-mail – tomas.vich@praha1.cz, tomas.vich@pirati.cz

C:\Users\dbodecek\Desktop\Fotky_pir\5_Tomáš_Vích_0.jpg

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články