Na radnici Prahy 1 byl 15.10 2019 založen nový odbor

21. 10. 2019
Na radnici Prahy 1 byl 15.10 2019 založen nový odbor

Velmi důležitý. Nikoli však primárně pro občany Prahy 1, ale pro ty, kteří občanům Prahy 1 vykonávají službu - pro úředníky radnice. Je to spolek, který se nazývá odborem zaměstnanců. Po letech, kdy byla velká obava “odbory” na Úřadu MČ Praha 1 založit s hrozbou ztráty zaměstnání pro toho, kdo se o to pokusí, byla tentokrát, a to v novém volebním období, ze strany některých z vedení radnice od prvopočátku pro tento “projekt” vyjádřena podpora. Radnice Prahy 1 má více než 300 zaměstnanců a je pro všechny výhodou, kdy toto velké množství bude mít své zástupce, kteří budou pravidelně komunikovat s vedením radnice a to s pozitivními výsledky pro ty, které budou zastupovat. Přejeme výboru odborové skupiny našich úředníků, aby jejich práce byla pozitivní směrem ku Praze 1. Spokojenost úředníků se zajisté odrazí i na těch, kteří jejich službu “konzumují” - tj. primárně na občanech Prahy 1. Hodně štěstí nikoli do boje, ale do spolupráce nás všech!

3 základní otázky

1. K čemu slouží odbory? Jako jednotlivec stojíte proti zaměstnavateli jen s mizivými vyhlídkami k jednání o pracovních podmínkách. Ze zákona má odborová organizace řadu oprávnění vůči zaměstnavateli, která umožňují zajistit práva zaměstnanců. Jak historie dokazuje, jedná se o účinné sdružení, založené s cílem dohlížet na dodržování zákonných norem, rozvíjet pracovních podmínky, zajišťovat pracovní bonusy, atp.

2. Jaké výhody přináší členství v organizaci? Členstvím dochází k posílení týmu, který dává zaměstnavateli pocítit sílu spojenectví pro věc. Získává se možnost podílet se na tvorbě dokonalejších pracovních podmínek, všech i svých.

3. Znamená členství v odborové organizace nějaké výdaje? Ano, členové odborové organizace se podílejí na činnosti měsíčním příspěvkem ve výši 1,0 % z měsíčního příjmu.

Pirátský zastupitelský klub

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články