Místostarosta Prahy 1 - Odpovědnost za rušení nočního klidu v krátkodobě pronajímaných bytech ponese nově také ubytovatel

23. 07. 2019
Místostarosta Prahy 1 - Odpovědnost za rušení nočního klidu v krátkodobě pronajímaných bytech ponese nově také ubytovatel

Článek v PL: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Prahy-1-Odpovednost-za-ruseni-nocniho-klidu-v-kratkodobe-pronajimanych-bytech-ponese-nove-take-ubytovatel-589832

ROZHOVOR „Určitě se nesmíříme s rušením nočního klidu přímo v sousedních bytech, krátkodobě pronajímaných. Našli jsme způsob, jak nepostihovat pouze hlučící hosty, ale zejména jejich ubytovatele. To je nové. Sami ubytovatelé musí ve vlastním zájmu začít dbát o to, aby se jejich hosté nedopouštěli přestupků,“ řekl pro ParlamentníListy.cz místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský.

Jaké jsou vůbec pravomoci radnice zasáhnout do situace v krátkodobém pronajímání bytů?

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém dubnovém zasedání jednomyslně přijalo usnesení, že provozování krátkodobých pronájmů považuje za nežádoucí a nejspíš i protiprávní. Ministerstvo pro místní rozvoj naopak prosazuje legalizaci poskytování krátkodobých ubytování v bytech, což se v současnosti děje. Pronajímatelé mají povinnost přihlásit živnost a označit byt jako provozovnu.

Pomáhají vám sami občané, kteří jsou postiženi tímto jevem? Spolupracujete se skupinami a jednotlivci?

Vznikla „Iniciativa za snesitelné bydlení“, která sdružuje domy SVJ. Iniciativa mapuje zejména škody páchané ubytovanými hosty na společném majetku a rušení nočního klidu. Řeší ale i další otázky, jako je odpadové hospodářství apod. Hledá cesty, jak tomuto stavu čelit. Nejvýznamnější byla jejich iniciativa na půdě Senátu. S iniciativou jsme v kontaktu a problematiku pravidelně konzultujeme.

Jak vnímáte střet práva na klid a sousedské soužití, a právo na to, nakládat s bytem jako se svým majetkem, jakkoli?

V souladu s právním řádem upřednostňujeme veřejný zájem. V listině základních práv a svobod se mimo jiné jasně hovoří o tom, že vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. (čl.11)

Jaké kroky chystáte podniknout? Jednáte s Městskou policií a Policií ČR?

Ustavili jsme pracovní skupinu, která se zabývá možnými kroky. Z hlediska udržitelného rozvoje je současný stav neudržitelný. Čím více turistů se může v Praze ubytovat, tím více jich přijede. To je ale otázka koncepční a z části i legislativní. Určitě se nesmíříme s rušením nočního klidu přímo v sousedních bytech, krátkodobě pronajímaných. Našli jsme způsob, jak nepostihovat pouze hlučící hosty, ale zejména jejich ubytovatele. To je nové. Sami ubytovatelé musí ve vlastním zájmu začít dbát o to, aby se jejich hosté nedopouštěli přestupků. To mohou zajistit už výběrem hostů, jejich počtem v bytě, řádným poučením o domovním řádu apod. S Policií ČR i Městskou policií je dohodnuto, že každé rušení nočního klidu v bytech bude předáno přestupkovému oddělení, které zahájí přestupkové řízení přímo s ubytovatelem (majitelem bytu nebo provozovatelem). Spolupráce s živnostenským odborem a Cizineckou policií je již také dobře nastavena.

Kam se mohou občané obracet v případě konfliktu v domě?

Připravujeme informační kampaň o tom, co dělat při rušení nočního klidu v bytech. Kdy volat Policii ČR a kdy městskou, co by přivolaní policisté měli učinit, a součástí bude i informace o tom, že odpovědnost za rušení nočního klidu ponese nově také ubytovatel. Cílem je ubezpečit občany, že volat policii má smysl.

Pokud víme, je v obsahu vašich plánů také přivést zpět rezidenty, kteří se odstěhovali kvůli nesnesitelným podmínkám. Chcete vrátit do turisty frekventovaného centra sousedský život a klid? Jak?

Naším cílem je navrátit byty jejich účelu, to jest bydlení. To samo k návratu obyvatel nestačí. Musíme nabídnout i přidanou hodnotu, kterou by se centrum města stalo znovu příjemným místem k životu. To je ale celá škála dalších problémů, se kterými se budeme muset vypořádat. Je zde málo zeleně, mizející občanská vybavenost, nedostatek sportovišť, parkovacích míst… Přesto je pro místní občany historické centrum Prahy stále atraktivní. Máme zde kulturu, kvalitní školy, nádherné památky. Spoléháme také na participaci samotných občanů. Dát prostor jejich názorům a pomoci realizovat jejich náměty je určitě dobrá cesta.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články