NOVÍ MLADÍ NÁJEMNÍCI V OSMI BYTECH MEZIGENERAČNÍHO DOMU

29. 06. 2019
NOVÍ MLADÍ NÁJEMNÍCI V OSMI  BYTECH MEZIGENERAČNÍHO DOMU

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

Osm bytů v mezigeneračním domě na ul. Samcova, Praha 1 - Nové Město, má nové šťastné nájemníky. Ty z osudí, za pečlivého dohledu notáře, vylosovala jednadevadesátiletá Kamila Moučková, legendární hlasatelka srpnových událostí roku osmašedesátého.

Kamila Moučková, která téměř sedmdesát let bydlí na Praze 1, na konci května převzala z rukou starosty Pavel Čižinský Čestné občanství Prahy 1. Byť se obávám, že mezi zájemci o bydlení se mohli objevit i spekulanti, celý projekt udělal většině z přítomných ohromnou radost právě proto, že se budou moci osamostatnit od rodičů a vyzkoušet si realitu dnešního života a to bez asistence rodičovské péče. Případní spekulanti, jejichž úmyslem mohl být např. přepronájem prostor, podle mého názoru nepodepíší nájemní smlouvu, neboť jsme je překvapili skutečnostmi zamezující uvedenou možnost. Osm malometrážních bytů bylo určeno pro zájemce s trvalým pobytem na Praze 1 a to po dobu minimálně deseti let, s délkou nájmu 3 +1 let, s věkovou hranicí uchazeče max. 30 let, a s nájemným 150 Kč/m2/měs.

Těm, na které se tentokrát neusmálo štěstí a z osudí nebyli vylosováni, vzkazuji, aby nebyli smutní. Pokusíme se vymyslet takový projekt, který jim dá opětovnou šanci získat do nájmu městský byt.

Děkuji kolegům z Komise pro bydlení a členům Rady MČ Praha 1, kteří projekt hlasováním podpořili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články