Peníze pro školy

07. 06. 2019
Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše úvazku. Pracovníci s plným úvazkem si na prázdniny přilepší o asi 7000 Kč. V létě přibude i první část peněz z Magistrátu, s doporučením rozdělit 70% na odměnách rovným dílem jako kompenzaci vyšších životních nákladů v hlavním městě. Pražští radní v květnu schválili navýšení mezd učitelům a zaměstnancům škol pro rok 2019 o dalších 300 milionů korun. Celkem tak Praha letos přidá na platy ve školství nad rámec peněz od Ministerstva školství 1 miliardu korun. Peníze město školám pošle ve dvou částech – v srpnu a listopadu. Od září čeká naše školy zcela nový model financování. Školy budou od státu, zjednodušeně řečeno, dostávat peníze ne podle počtu dětí, ale podle počtu skutečně odučených hodin. To by mohlo být přínosem pro naši MČ, kde jsou třídy v zájmu kvalitní výuky často děleny alespoň v některých předmětech. To samozřejmě přináší odučené hodiny navíc a zvýšené platové náklady. Stávající model financování tuto potřebu nezohledňoval.

Pavel Nazarský – místostarosta Praha 1

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...