Pirát Bodeček rozkryl kauzy za desítky milionů, teď ho vláčí v bulváru. Jak se věci doopravdy mají?

23. 07. 2019
Pirát Bodeček rozkryl kauzy za desítky milionů, teď ho vláčí v bulváru. Jak se věci doopravdy mají?

V Radě Prahy 1 máme pouze 2 hlasy z 8. Náš radní David Bodeček je neprávem zatahován do kauzy o jeho údajném střetu zájmů. Jedná se však o rozhodnutí celé Rady města Prahy 1 a souzní se stávajícím nastavením celé koalice. Fakta jsou taková, že v posledních měsících rozkryl kauzy pochybného rozprodávání městských bytů pod cenou, které proběhly za vlády bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, a to v hodnotě několika desítek milionů korun. V této věci padlo třicet sedm trestních oznámení. Články v Blesku vnímáme jako osobní pomstu jeho osobě.

bodecek-main1 Za transparentní výkonem činnosti našeho radního si stojí celý klub Pirátů Prahy 1 a velice mu v jeho práci fandíme. Je vidět, že svojí práci dělá dobře a jak se říká, zdá se, že někomu šlápl na kuří oko. Vyjádření Davida Bodečka jsou zároveň i oficiálním stanoviskem klubu Pirátů na Praze 1.

Reakce Davida Bodečka na článek v deníku Blesk z pondělí 15. 7. 2019

Bohužel jsem nucen reagovat na fabulace ve zveřejněném článku pro web blesk.cz, které se týkají mého údajného střetu zájmů. Fakta jsou taková, že jsem v posledních měsících rozkryl kauzy pochybného rozprodávání městských bytů pod cenou, které proběhly za vlády bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, a to v hodnotě několika desítek milionů korun. V této věci padlo třicet sedm trestních oznámení, přičemž podrobnosti se můžete dozvědět na webu Prahy 1, a také ZDE.

“Skandální” článek z Blesku považuji za snahu delegitimizovat mé aktivity, které vyústily v zájem policie o někdejší vedení městské části Praha 1. Můj údajný střet zájmů spočívá pouze v tom, že jsem vlastníkem společnosti Gastone. Ani já ani zmíněná společnost však nevykonává podnikatelskou činnost, dokonce nemá ani platné živnostenské oprávnění. Společnost jsem zakoupil pouze za účelem nákupu jednoho osobního bytu. V žádném případě se nedá říct, že by byla činná jako realitní společnost a rozhodně tak nejsem ve střetu zájmů.

Kompletní majetkové přiznání a finanční poměry jsem zveřejnil před vstupem do politiky. Veškerý svůj nemovitý majetek jsem nakoupil ze svých naspořených prostředků a z rodinných příjmů, s částečným dofinancováním osobním úvěrem. Pana redaktora jsem na fakta upozornil, jakož i na to, že jeho článek je s nimi v přímém rozporu. Jsem si vědom, že jako politik Pirátů musím počítat se snahou očernit mě za upozornění na kriminální aktivity někdejší radnice, stejně tak však musím upozornit, že se jí nezaleknu a útoky na moji osobou mě neodradí od další práce.

V současné době je jednáno s Bleskem o omluvě za lživé informace.

Reakce Davida Bodečka na článek uveřejněný v deníku Blesk 22. 7. 2019

Rád bych se ohradil proti dalším několika nepravdám, které jsou v článku uvedeny:

  • Celý článek vyznívá mylným dojmem, že se jednalo o prodej bytu v Pařížské ulici (v návaznosti na větu: „Získat byt v Pařížské, nejdražší pražské ulici, není nemožné,“ nebo …“ Své kolegyni přihrál byt“). Ve skutečnosti se jedná o záměr na pronájem na 1 rok, a to již deset let prázdné části bytové jednotky, která je součástí úředně rozděleného bytu bez WC a napojení na vodovod.

  • Osoba, které byla dle rozhodnutí celé rady Prahy 1 tato část bytové jednotky přidělena - paní Šarochová Kostlánová, není členkou Pirátské strany. Do komunálních voleb kandidovala na posledním místě na Pirátské kandidátce jako nestraník. Pan Bodeček se s paní Šarochovou Kostlánovou nikdy osobně nesetkal, až do okamžiku oficiálního podávání nabídek. Žádné společné osobní jednání se mezi nimi neodehrálo a neodehrává za zády Rady Prahy 1 – není to tudíž žádná jeho kolegyně.

  • Adresný záměr pronájmu nebyl stanoven z toho důvodu, jelikož Radě při jeho vypsání nebyl znám jakýkoli zájem o nabízenou část jednotky. Navíc je nutné uvést na pravou míru, že paní Šarochová Kostlánová sama přišla s vyšší nabídkou. A takto jsem ji prezentoval na Radě. Osobně s přidělením pronájmu k části bytové jednotky paní Šarochové Kostlánové od začátku nesouhlasil. Zároveň v podmínkách záměru je uvedeno, že cena není jediným hodnotícím kritériem. Ale vyhraje ta nejvhodnější nabídka. Tak se také stalo.

  • Další zásadní nepravdou uveřejněnou v článku je, že neúspěšným v záměru nikdo neoznámil jejich neúspěch z toho důvodu, že by padla vyšší nabídka. Ve skutečnosti jim byl písemně zaslán dopis, ve kterém Rada městské části Praha 1 schválila uzavření nájemní smlouvy s jiným uchazečem.

#Reakce Davida Bodečka na článek uveřejněný v deníku Blesk ze dne 23.7. 2019

V žádných 20 soukromých firmám jsem se neangažoval a žádné miliony jsem nezískal. Byl jsem zaměstnancem pouze jedné společnosti a byla mi udělena prokura, jakožto druh plné moci. Z pozice zaměstnance jsem neměl žádné benefity z obchodů mého zaměstnavatele, proto je také na stránkách Hlídače státu uvedeno, že mám nepřímou vazbu. Činnost prokuristy byla po mém vstupu do politiky ukončena. V žádných smlouvách, které můj bývalý zaměstnavatel uzavřel, jsem nefiguroval, smlouvy jsem nesjednával, ani se jakkoli jinak nepodílel. Jedná se opět o zavádějící informace a smyšlené konstrukce ve vztahu k mé osobě.

Níže zveřejňuji i moje oficiální stanovisko k celé záležitosti, kterou jsem zaslal redaktorovi z Blesku:

Záměr pronajmout bytovou jednotku 131/9 v domě č. p. 131 byl za řádných podmínek transparentně zveřejněn na webových stránkách Prahy 1 i na portálu hl. m. Prahy po dobu 30 dnů. Jedná se o část bytové jednotky velikosti 2+0 o výměře 58 m2, se společnou chodbou, WC s nájemcem druhé části bytu. Nabídku podalo šest zájemců. S ohledem na technické podmínky bytu a sociální důvody byla Radou vybrána nájemkyně, se spolubydlící dcerou, která je zároveň spolubydlící druhé části administrativně rozdělené bytové jednotky. Nejvyšší cena není jediným hodnotícím kritériem výběru nájemců. Bez ohledu na tuto skutečnost výherkyně dodatečně navýšila nabídku na 17.500 Kč, na což měla právo a to bylo Radou akceptováno.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články