Piráti z Prahy 1 nesouhlasí s opětovným pokusem investora zastavět náměstí Miloše Formana u bývalého hotelu InterContinental.

Stavět na náměstí Miloše Formana se už jednou investor rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental pokusil. Projekt je v této podobě v rozporu s územním plánem a koncepcí této oblasti. Prázdný prostor totiž není žádná proluka, jak se investor domnívá. Náměstí a volný prostor je koncepční protivahou brutalistní stavby hotelu a je součástí komplexního projektu arch. Karla Filsaka z 60. let. Opakovaná snaha ho zastavět je pokusem o poškození urbanistické koncepce města v této oblasti.

Nemožnost stavět na tomto prostranství potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Komora architektů, zastupitelstvo MČ Praha 1 a především si to nepřejí občané, kteří v okolí bydlí a sesbírali v petici více než 3000 podpisů.

Nyní přichází investor (WIC Prague, a.s.) s pokusem znovu prolomit tyto zákazy. Přesvědčili, jak sami tvrdí, několik politiků samosprávy v Zastupitelstvu hl. m. Prahy i MČ Prahy 1, aby jim pomohli tento stav změnit a náměstí zastavět nadrozměrnou budovou.

Rada hl. m. Prahy má v pondělí 19. 2. 2024 projednávat návrh třístranného memoranda o rozvoji území a dokončení revitalizace náměstí Miloše Formana. S návrhem přišel investor a chce jej uzavřít s Hl. m. Prahou a Městskou částí Praha 1. Součástí memoranda je podpora projektu, který obsahuje umístění objektu se zastavěnou plochou 512 m2 na náměstí.

Jinými slovy investor požaduje po politicích samosprávy, aby podpořili něco, co je v rozporu se stanovisky státní správy. Memorandum pak může investorovi posloužit pro dosažení změny územního plánu.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 však schválilo na svém zasedání 15. 6. 2022 hlasy koalice i opozice (nikdo nebyl proti) „zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu“ a to, že požaduje ponechat nezastavitelnost plochy náměstí M. Formana budovou nebo budovami.

Piráti Prahy 1 proto tímto veřejně vyzývají politiky MČ Prahy 1 i hl. m. Prahy, aby návrh třístranného memoranda o rozvoji území odmítli a nepodporovali prolomení již dříve zamítnutého projektu státní správou a nešli proti platnému územnímu plánu.

V Praze 1, dne 15. 2. 2024

Přípravný tým Piráti Praha 1

Podepsáni: Jana Raiterová, vedoucí týmu

členové: Nikol Švecová, Jaroslava Nárožná, Olga Sklenářová, Tomáš Raiter, Šimon Foster