Chce Praha 1 gymnázium ze svých prostor vystrnadit? Podivná hra vedení radnice

24. 01. 2022
Chce Praha 1 gymnázium ze svých prostor vystrnadit? Podivná hra vedení radnice

Praha, 24. ledna 2021 – Už zítra na Žofíně se ukáže ochota řešit osud gymnázia v Praze 1, nebo naopak snaha vyřadit tisk z programu a problém před veřejnosti skrýt. Piráti požadují na úterním zasedání zastupitelstva Prahy 1 projednat tisk, který by narovnal vztahy mezi městskou částí Praha 1 a jejím nájemcem v Masné ulici – 1. Slovanským gymnáziem. Rada MČ začátkem prosince pověřila starostu Petra Hejmu (STAN), aby se školou zahájil jednání o předčasném ukončení nájemní smlouvy, a to na základě nepřesných a zavádějících informací. Nestandardní byla také komunikace starosty s vedením gymnázia, které drží radnice Prahy 1 v nejistotě už několik měsíců. Po zájmu opozičních zastupitelů a veřejnosti se vedení městské části rozhodlo od předčasného ukončení nájmu ustoupit, zároveň však neprodloužit. Tím dostává gymnázium do patové situace.

„Usnesení Rady ze 7. prosince považuji za nestandardní, vložit do věci jsem se rozhodl až na základě občanského podnětu, který kroky radnice považoval za snahu gymnázium z prostor v Masné ulici vyhnat,” popisuje situaci z loňského prosince zastupitel David Bodeček (Piráti), který je zpracovatelem a předkladatelem tisku. Analyzoval všechny potřebné materiály, na jejichž základě se Rada o délce nájmu rozhodovala. Poté, co byl kontaktován ředitelkou 1. Slovanského gymnázia Taťjanou Pergler, ověřoval Bodeček i věrohodnost informací prezentovaných vedení radnice u zástupců rodičů studentů školy.

„Výsledkem je nelogicky tvrdá klauzule v nájemní smlouvě a nepřesné a zavádějící informace v Důvodové zprávě, na jejichž základě Rada rozhodla. Bohužel kromě chybných faktických informací, zpráva, která je veřejnou přílohou usnesení Rady obsahuje i věty, které se dají považovat za xenofobní,” dodává Bodeček. Důvodová zpráva doslovně uvádí, že: Škola byla zřízena, aby poskytovala vzdělání zejména studentům z rusky mluvících zemí, kteří v roce 2015 tvořili 94 % žáků školy.

„1. Slovanské gymnázium bylo založeno jako česká střední škola s mezinárodním charakterem pro všechny národnosti a rasy bez rozdílu. V prosinci 2021 na něm studovalo 69 % dětí s českým občanstvím, 5 % studentů má občanství zemí EU a 26 % studentů pochází z třetích zemí. Uvádění dat z roku 2015 je zavádějící, o prodloužení nájmu se začalo jednat až v prosinci loňského roku. V zahájení jednání o ukončení nájmu na základě jazykových odlišností žáků spatřujeme rasový podtext vůči menšinám žijícím v ČR,” uvádí Pergler, ředitelka gymnázia. Ta se snažila sjednat se starostou Hejmou schůzku o prodloužení nájmu už od loňského září, tedy – jak stanovuje smlouva – nejdříve dva roky před jejím vypršením. To má nastat 30. 6. 2023. Hejma nereagoval, v prosinci se pak za ředitelkou vydal sám s požadavkem smlouvu ukončit o rok dříve. Argumentoval potřebou prostor pro žáky ze ZŠ nám. Curieových, která ale v Důvodové zprávě, o níž se Rada opírá, nebyla nijak fakticky ošetřena. V obou případech je časový limit pro hledání nových prostor pro gymnázium téměř likvidační.

Bodečkův materiál uvádí faktické informace, které evidentně chyběly během prosincového rozhodnutí Rady.

„To vedení radnice zaujalo, začalo s ředitelkou jednat, což považujeme za úspěch. Kvůli 250 studentům, kteří školu navštěvují, je ale třeba jasně říci, co bude po ukončení nasmlouvané doby nájmu. 1. Slovanské gymnázium v roce 2013 vytrhlo Praze 1 trn z paty, když obsadilo prázdnou budovu. Teď se Praha 1 chce škole odvděčit a vyprovodit ji poté, co se budova za cca 4 miliony rekonstruovala. Pokud budou k dispozici věrohodná data, že ZŠ nám. Curieových potřebuje rozšířit své zázemí, pak to bude relevantní důvod jednat. Ze zápisů školské rady a z inspekční zprávy příslušné školy nic takového nelze vyčíst, “ vysvětluje Bodeček. O schválení či vyřazení materiálu z navrženého programu se rozhodne v úterý již po 10:00 hod.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články