Postřehy z Komise obecního majetku a Komise pro bydlení

Postřehy z Komise obecního majetku a Komise  pro bydlení

Jako gesční radní pro oblast majetku a bytovou politiku jsem měl po dobu mé působnosti, tj. od 11/2018 do 1/2020, na Městské části Praha 1 (dále jen „MČP1“) pod sebou dvě komise a to Komisi obecního majetku a Komisi pro bydlení.

Aktivně jsem se účastnil všech jednání těchto komisí, které zasedaly jednou za 14 dní, oproti jiným, které se setkávaly jednou za měsíc. I přesto jsme měli v programech jednání až 3 krát více bodů k projednání než měly jiné poradní orgány rady.

Komise jsou poradním orgánem Rady MČ P1. Byly složeny převážně ze zástupců politických uskupení, která získala důvěru voličů Prahy 1 v říjnových komunálních volbách roku 2018. Zbývajícími členy byli odborníci z řad veřejnosti.

A teď konkrétně k jednotlivým komisím.

13 členná Komise obecního majetku zasedala pod vedením Martina Motla celkem 21 krát a projednala 306 bodů. Zajímavé pro některé mohou být projednávané body jako například pronájem Werichovi vily, podmínky pronájmu Rybářského domečku, posouzení předložených nabídek na pronájem volných nebytových prostor. Mezi problémové body přiřazuji například zahájení zkušebního provozu v nově vybudovaných garážích v ulici Štěpánská.

11 členná Komise pro bydlení zasedala pod vedením PhDr. Kateřiny Klasnové celkem 18 krát a projednala 246 bodů. Hlavní činností komise bylo projednávání žádostí o uzavření smluv o nájmu bytů ze sociální rezervy, dále pro profese sloužících k plnění úkolů obce jako například Policie ČR, Městská policie hl. města Prahy, školství, zdravotnictví a pro zaměstnance Úřadu MČ P1. Komise doporučovala i uzavírání a prodlužování běžných nájemních smluv k bytům se starousedlíky Prahy 1. Diskutovala nad výměnami velkých bytů za menší a naopak. Navrhovala radě přidělování obytných místností na ubytovně Ve Smečkách. V neposlední řadě se na několika jednáních diskutovalo nad velmi ožehavým a veřejností sledovaným tématem - novou koncepcí bytové politiky Prahy 1.

S vedením a fungováním obou komisí jsem byl velmi spokojen a nyní mohu zpětně říci, že mně, gesčnímu radnímu, svými rozhodnutími členové komisí velmi pomohli. A to nejen mně, ale i ostatním radním, především při předkládání a schvalování materiálů během jednáních rady.

Jsem rád, že týmová práce ve zmíněných dvou komisích, až na výjimky, byla spíše apolitická než politická, a že svými doporučeními přispěla ku prospěchu našim občanům trvale žijících na území Prahy 1.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články