Praha 1 může využít krizi jako příležitost pro restart systému pronájmů prostor pro podnikatele

09. 11. 2020
Praha 1 může využít krizi jako příležitost pro restart systému pronájmů prostor pro podnikatele

Praha 6. listopadu – Piráti na Praze 1 navrhují vedení městské části, aby neprodleně začalo připravovat strategii na výběrové řízení nebytových prostor, která by brala v úvahu potřeby stále menšího počtu obyvatel Prahy 1. Celý tento proces by městská část měla projednat také s hlavním městem a dalšími městskými částmi, kterých se ukončování nájemních smluv v důsledku pandemie Covidu týká.

„Bohužel pro mnohé podnikatele jsou vládní omezení likvidační. Někteří dokázali přežít jarní vlnu, ale podzim už se mnohým stal osudným. Praha 1 by měla situaci využít jako příležitost pro restart a neprodleně by měla usilovat o brzké obsazení volných prostor. Klidně i za cenu toho, že nájemné nebude tak vysoké jako v minulých letech,“ říká k tomu Jitka Nazarská, pirátská zastupitelka Prahy 1.

Podle Nazarské se Praha 1 dlouhodobě potýká s odlivem pronajímatelů z řad řemeslníků či drobných podnikatelů, kteří nabízejí občanům sortiment, jejž potřebují ke každodennímu životu a nechtějí kvůli němu cestovat do jiných částí města.

„Bylo by také chybou, pokud by se Praha 1 rozhodla tyto nebytové prostory prodávat, aby získala peníze do rozpočtu,“ říká dále Nazarská.

Piráti Praha 1 navrhují, aby městská část zadala Institutu plánování a rozvoje (IPR) vypracovat studii udržitelného rozvoje centra, ke které by přizvala také občany městské části, aby oni sami řekli, jaký má být poměr turistických provozů vůči běžným službám a obchodům zásadním pro obyvatele centra města.

„Je potřeba do procesu přizvat také Hlavní město Prahu, případně jiné městské části. Doporučila bych oslovit i kraje ČR, aby se zapojily – ideálně přes asociaci Národní síť zdravých měst, jejímž jsme členem,“ dodává Nazarská. Piráti Praha 1 na zasedání zastupitelstva 10. listopadu zařadí bod, který by Radě městské části dal za úkol začít spolupracovat s hlavním městem a všemi dalšími relevantními subjekty za účelem vytvoření této strategie.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články