Praha 1 zrušila výběrové řízení na pronájem Rybářského domečku!

Praha 1 zrušila výběrové řízení na pronájem Rybářského domečku!

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře předsedy Kontrolního výboru (5/2020) - Davida Bodečka

Vodnický domeček na Kampě bude i nadále bez svého nájemníka - Rada MČ Praha 1 výběrové řízení zrušila

Radní Prahy 1 zrušili výběrové řízení na pronájem Rybářského domečku na Kampě. Nejen Konec vodníků v Čechách, ale i konec nadějím, že současná politická garnitura dá šanci a dokončí výběrové řízení vypsané minulým vedení, jehož příprava byla náročná a to mimo jiné díky dlouhým jednáním napříč celým politickým spektrem Prahy 1. Spousta z nás se radovala, že se na podzim 2019 povedlo vypsat veřejností dlouho očekávané výběrové řízení na objekt, který dlouhou dobu chátrá a každé další zimní období má pro vodnický dům negativní dopad.

Výběrové řízení bylo zrušeno i přesto, že oproti předcházejícímu výběrovému řízení vyhlášeného na podzim roku 2017, a které se nepovedlo ani po 1,5 roce vyhodnit, byly tentokrát předloženy nabídky mnohem více propracovanější, nápaditější co se týká využití prostor, a zejména pro Prahu 1 mnohem ekonomicky výhodnější a to jak do výše nájemného, tak i do investic na rekonstrukci objektu.

Nevím, zda pro mne osobně byla tentokrát výhoda, že jsem měl příležitost z pozice předsedy kontrolního výboru, a tím pádem jediným zástupcem současné opozice, být přímým svědkem “pohřbení” vypsaného projektu. Kdybych informace získal zprostředkovaně, asi bych se snadněji smířil s rozhodnutím našich radních. S některými připomínkami politických kolegů, které zazněly během diskuze, se mohu ztotožnit. Nemyslím si však, že rozhodnutí mělo být tak radikálně rychlé. Ti, co rozhodli, si sami musí vyhodnotit, kolik času oni sami věnovali nastudováním podmínek a hlavně předloženými nabídkami. Ptám se sám sebe, zda všichni vůbec material a nabídky četli. Udělali správné rozhodnutí!? To ukáže čas. Podmínky však umožňují výběrové řízení zrušit, což nově vzniklá politická reprezentace naší radnice využila. Politika je mnohdy nehezká věc. Ta na Praze 1 je v lecjakých oblastech již dávno přezrálou a nahnilou švestkou - zejména, jak je všeobecně známo, v oblasti obecního majetku.

S nadsázkou si pokládám řečnickou otázku. Kolegové, kteří ukončili výběrové řízení v této věci mají můj obdiv nebo směrem k nim mám v této záležitosti údiv?! Mne samotnému trvalo více než 7 hodin posoudit předložené nabídky. Porovnat je s podmínkami, ověřit si zájemce, srovnat nabídky tak, abych pokud možno spravedlivě a obhajitelně je mohl bodově ohodnotit dle předem čtyř nastavených kritérií. Naši radní to zvládli na “lusknutí” prstu. Materiál, který byl předložen k projednání na jednání rady až tzv. “na stůl”, a to dokonce až v průběhu jednání rady, je velmi obsáhlý. Součástí navrhovaného usnesení nebylo zrušení výběrového řízení. Naopak. Hodnotící komise, která byla složena ze zástupců prakticky celého politického spektra Prahy 1, přesvědčivě doporučila radě pokračovat ve výběrovém řízení a detailněji se zabývat nabídkami některých zájemců. Rada má právo se svévolně rozhodnout a také tak učinila. Neudělala svým rozhodnutím nic, čím by porušila podmínky výběrového řízení. Já jen tvrdím, že jednání bylo unáhlené a argumenty, které některé radní přesvědčily, byly pro mne pro tak zásadní rozhodnutí slabé.

V rámci objektivity přiznávám, že pokud členové rady dodrží to, co u zrušení výběrového řízení tvrdili, budu spokojený. Participace, vypracování detailního investičního plánu i technického stavu objektu a možná i vlastní finanční investice do objektu. To jsou cesty, které podpořím. Už teď je zřejmé, že rekonstrukce bude pro realizátora velkou ekonomickou “dardou”. Současné vedení radnice se třeba rozhodne, že finančně pokryje opravu domečku a tím pádem do budoucna umožní vícero zájemcům se přihlásit do výběrového řízení. Stále však platí to, co si někteří neuvědomují, a nebo si to uvědomit nechtějí. My, političtí zástupci na radnici, nejsme vlastníky bezedné pokladnice Prahy 1, ale jsme pouze její správci, která má dno. Hospodárnost je základem vedení obce.

Odlišnost názorů není na škodu a já se těším na výsledek současným vedení radnice slíbené diskuze, který má stanovit jasné a zřetelné využití Rybářského domečku. Vítám šanci, že se dočkáme participace. Věřme, že se vše uskuteční rychle a buďme rádi, že současná klidná zima nám přeje. Rybářský domeček pomaleji chátrá.

Dobrou zprávou je také ochota vedení radnice, že by Rybářský domeček poskytovala ke krátkodobým kulturním projektům.

Děkuji všem zájemcům, kteří věnovali čas, úsilí i finanční zdroje na zpracování velmi kvalitních nabídek. Omlouvám se jim, že ani na podruhé se nepovedlo výběrové řízení vyhodnotit. Nikdo z nich nemůže za to, že došlo v průběhu výběrového řízení k politické změně ve vedední radnice a tudíž i ke změně názoru na využití Rybářského domečku. Nebýt lednové politické změny ve vedení našeho úřadu, z pozice radního pro majetek bych prosazoval dokončení výběrového řízení. Já byl, a stále jsem, nadšen z některých předložených nabídek.

David Bodeček - předseda Kontrolního výboru

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pozvánka na zastupitelstvo MČ Praha 1 dne 12.3.2024
11.03.2024

Pozvánka na zastupitelstvo MČ Praha 1 dne 12.3.2024

Vážení občané Prahy 1, případně celé Prahy, pokud se zajímáte o osud nám. Miloše Formana, jehož revitalizace by měla proběhnout v návaznosti na rekonstrukci bývalého hotelu Intercontinentál, tak Vás zveme na zítřejší (12. 3. 2024)...