Přípravný tým Praha 1 na své schůzi 1.11. 2023 v pirátském centru PiCe zvolil do vedení týmu Janu Raiterová a jako zástupce Nikol Švecovou.