Reakce Pirátů Praha 1 na reportáž v pořadu 168 hodin ze dne 23. května 2021

Reakce Pirátů Praha 1 na reportáž v pořadu 168 hodin ze dne 23. května 2021
  1. května 2021 - Na Piráty Prahy 1, zejména předsedu Kontrolního výboru MČ Davida Bodečka, se po reportáži České televize odvysílané v neděli 23. 5. 2021 v pořadu 168 hodin o privatizaci obecního bytu ministra zdravotnictví Petra Arenbergera obrací s dotazy řada občanů. Bodeček nyní připravuje ucelený dokument podrobně popisující celou záležitost, do kterého bude moci veřejnost nahlédnout a současně jej předloží na jednání Kontrolního výboru 14.6.2021 s návrhem, aby se výbor danou záležitostí zabýval.

“Piráti na Praze 1 dlouhodobě kritizují zdejší pravidla privatizace a prosazují jejich změnu. Privatizace bytu profesora Arenbergera však byla započata hluboko před naším vstupem do politiky, včetně záměru vyvěšeného na úřední desce, předložení vzorové kupní smlouvy včetně ceny a zaplacení vstupního poplatku. Pirátům se podařilo do tohoto prodeje včlenit alespoň zákaz prodeje bytu po dobu 10 let. Nebýt tohoto opatření žádná kauza k řešení by se vůbec neobjevila, protože byt by mohl být již dávno přeprodán úplně novému majiteli a o nejasnostech kolem Arenbergerova trvalého pobytu bychom se vůbec nedozvěděli,” vysvětluje David Bodeček.

Ing. Zdeňka Tomíčková, tehdejší vedoucí Odboru technické a majetkové správy, podepsaná pod tolika nejasnými prodeji bytů na Praze 1, v reportáži ČT tvrdí, že o pochybnosti, zda byt slouží k trvalému bydlení, informovala radního Jana Votočka (TOP 09). Nicméně k Bodečkovi se nikdy žádná taková informace, ať už oficiální nebo neoficiální cestou nedostala. Paní inženýrka Tomíčková je podepsána pod všemi dokumenty, které zastupitelstvu byly v tomto případě předloženy. Její odbor pochybnosti ohledně užívání bytu v žádném z těchto dokumentů neuvedl.

Vzhledem k tehdejší praxi a pochybnostem, které privatizaci provázely, si Piráti vyžádali na privatizantech, tedy i ministru Arenbergerovi, aby během zasedání zastupitelstva jasně a na mikrofon deklarovali, že v daném bytě bydlí, užívají jej k trvalému bydlení a užívat budou. Pokud šlo o nepravdu, nebo se nyní ukázalo, že je skutečnost užívání jednotky jiná, je povinností Prahy 1 vymáhat sankci dle platné kupní smlouvy. Pro Piráty je nyní stěžejní to, co se v dané záležitosti bude dít dále. Ať už budou zjištění jakákoliv, nesmí být zametena pod koberec.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články