Obnova pomníků bohemisty Ernesta Denise a maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze, Balhar+Vích, soutěžní návrh 2014

19. 08. 2020
Obnova pomníků bohemisty Ernesta Denise a maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze, Balhar+Vích, soutěžní návrh 2014

Rada Prahy 1 v červenci podpořila návrat kopie pomníku maršála Radeckého z lapidária zpět na Malostranské náměstí. V čase korony a odstranění pomníku maršála Koněva je to k zamyšlení.

Role monarchistického vojevůdce v imperiálních válkách a v potlačování národně osvobozeneckého hnutí v Rakouském císařství není, zpětně viděno, dvakrát pozitivní. Výpravná romantická socha z období Bachova absolutismu od bratří Maxů je pozoruhodná, ale z hlediska objektivity nelze zapomenout na výborný a navíc demokratický pomník Ernesta Denise od Karla Dvořáka z roku 1928 před sněmovnou, který Radeckého po letech 1858-1919 na náměstí vystřídal. Zatímco Radeckého v roce 1919 odstranil Masaryk, Denise v roce 1941 odstranili nacisté.

Ernest Denis, po kterém se jmenovalo i Denisovo nádraží na Těšnově, byl francouzský bohemista, který pomáhal zakládat Československo. Chceme-li se zdravě rozpomenout na historii a na hodnoty našeho státu, je nejlépe obnovit oba pomníky současně a vyjádřit tím, jak se státní ideály vyvíjely v devatenáctém a pak ve dvacátém století, a jaké jsou pro nás důležité dnes. Císařská armáda vedená Radeckým versus právo národů na sebeurčení, o které usiloval Denis, a dnešní respekt ke svobodě a demokracii.

Symboly tvoří jako slova věty a příběhy. Instalace pomníků je skvělá věc, pokud vypráví plasticky naši historii. Dělá-li však dojem, že si více vážíme rakouského absolutismu než demokratického Československa, nelze s ní souhlasit. Pro správné rozhodnutí je potřeba v neposlední řadě znát názor občanů. V anketě na facebookové skupině Praha číslo 1 pro obnovu pomníku bylo 39%, proti 35,5% a k jinému řešení se klonilo 25,5% z celkového počtu 251 názorů. Tj. 61% vyjádření je celkově proti. Maršál není Panna Marie.

Tomáš Vích, 17.8.2020

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články