Radní Bodeček pomohl s odhalením podvodných nabídek pronájmu na Praze 1

21. 10. 2019
Radní Bodeček pomohl s odhalením podvodných nabídek pronájmu na Praze 1

Praha, 21. října 2019 – Pirátskému radnímu pro majetek a bytovou politiku Prahy 1 Davidu Bodečkovi se ve spolupráci s jedním z nájemníků na Praze 1 a Policií ČR podařilo odhalit podvodníka, který inkasoval nemalé částky za zajištění nájemní smlouvy na nebytové prostory patřící Městské části Praha 1. Celá situace se odehrála začátkem října tohoto roku, kdy byl Bodeček kontaktován nájemcem s tím, že projevil zájem o pronájem jiné nebytové jednotky. Podvodníkovi zaplatil celkem 120 tisíc za zajištění nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na Praze 1. Tento prostor totiž aktuálně Městská část Praha 1 nabízí k pronájmu. Vzhledem k nastaveným mechanismům vylučujícím možnost výběrová řízení ovlivnit, bylo nanejvýše jisté, že dotyčná osoba se stala obětí podvodníka.

Radní Bodeček proto bezodkladně požádal o pomoc jak dotyčného nájemce, tak Policii ČR a ve spolupráci s nimi došlo ke včasnému zásahu ze strany PČR, konkrétně kriminalistů 1 OOK obvodního ředitelství policie Praha 1. Celý případ se podařilo kriminalistům zadokumentovat a následně zrealizovat a provést úkony trestního řízení. Radní Bodeček k tomu uvádí:

„Jsem nadšený, že ve spolupráci s policií na Praze 1, konkrétně s jejím ředitelem Alešem Benediktem a jeho týmem, došlo k dopadení viníka a byl tím dán jasný signál, že to, co bylo možné v minulosti, se již nebude dále opakovat.“

„Bohužel při objasňování celé záležitosti vyplynuly na povrch i další nekalosti, neboť dotyčný nájemce disponoval též dokumenty, které se na první pohled tvářily jako dokumenty vydané Městskou částí Praha 1, avšak opak byl pravdou. Dokonce byly opatřeny kulatým razítkem a některé obsahovaly též falešný podpis odpovědných osob,“ říká Bodeček a dodává: „Je na místě ocenit odvahu a důvěru při spolupráci s odhalením nekalého jednání. Pouze s důvěrou jiných, ať už občanů Prahy 1, nájemníků nemovitostí, ale také s pomocí úředníků, muže dojít k eliminaci těchto praktik, což následně povede k férovým soutěžím a nebude možné si ‚vítězství‘ koupit. To je cíl nejen můj, ale i současného vedení radnice Prahy 1.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články