Reakce Pavel Nazarský

16. 12. 2019
Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v Praze. Všechny továrny v regionu najednou zanikly, bývalé členství v KSČ bylo tou nejlepší vizitkou k rozebrání majetku a k vybudování nové kariéry. Byla to doba, kdy se lidé hlavně na venkově obecně upínali k výrazným autoritám, od nichž se očekává rychlá až zázračná řešení. Výjimkou nebyli Republikáni, ale touto výjimkou nebylo ani ODS s Václavem Klausem, ani všechny ostatní parlamentní strany. Zánik Republikánů mi umožnil začít se postupně dívat na politiku úplně jinýma očima. Zpětně své členství v Republikánské straně hodnotím jako nešťastné rozhodnutí.

Nejprve jsem se hodně věnoval kultuře v místě, kde jsem žil, inicioval jsem založení Kulturně okrašlovacího spolku, hrál jsem v dechové kapele, hrál ochotnické divadlo a podílel se na mnoha akcích pro místní komunitu. I to byla politika. Ovšem orientovaná skutečně na lidi kolem.Přiženil jsem se do Prahy a začal učit na ZŠ. Stále jsem neměl důvěru v žádnou z tehdejších politických stran, ale politiku jsem neustále sledoval. Už pro jejich neustálé skandály, tak pro to s jakou urputností setrvávali tehdejší politické špičky u moci. Proto jsem se také začal angažovat na pražském OCCUPY (2012), kde se postupně, v několikaměsíční, každodenní diskuzi, zrodily první úvahy o přímé demokracii, a odtud byl už jen krok ke členství v Pirátské straně (od roku 2014), která již mnohé z toho realizovala v praxi – vnitrostranické a později i zastupitelské. Svobodná diskuze uvnitř strany, spravedlivé mechanismy pro definování priorit i pro volbu našich lidí do jednotlivých pozic, to mi přijde natolik dobré, že si troufám mluvit o ní jako o jediné moderní politické straně u nás. V Pirátské straně i jako místostarosta MČ Prahy 1 prosazuji hlavně ideje participace (spoluúčasti) občanů na celospolečenském dění, a to ve všech fázích: ve fázi záměru, rozhodování i využívání dosažených „výdobytků“. Myslím, že na tom není nic fašistického ani rasistického. Takové názory jsem ostatně nikdy neměl. Můj život je směřován ke službě veřejnosti, kterou nyní nejlépe naplňuji svou každodenní prací pro občany Prahy 1.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kam kráčí Piráti Praha 1?
04.04.2023

Kam kráčí Piráti Praha 1?

Dlužíme vám krátkou rekapitulaci toho, co se děje v Praze 1 od listopadu loňského roku, kdy celostátní fórum ve svém hlasování zrušilo souhlasné stanovisko místního sdružení s vyjednanou koaliční smlouvou. Podle stěžovatele Jan Hrubeše se...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...