ŠANCE PRO MLADÉ LIDI V PRAZE 1 - STARTOVACÍ BYTY OD RADNICE!

28. 05. 2019
ŠANCE PRO MLADÉ LIDI V PRAZE 1 - STARTOVACÍ BYTY OD RADNICE!

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka.

Na dnešním jednání Rady MČ Praha 1 bylo rozhodnuto, že celkem osm bytů o velikosti 1+kk a 2+kk nabídne Praha 1 ve dvoukolovém výběrovém řízení mladým lidem, kteří potřebují vyřešit svoji bytovou situaci a chtějí svůj život i v nejbližších letech spojit s první městskou částí. Byty se nacházejí v multifunkčním a mezigeneračním domě v Samcově 3. Děkuji kolegům radním, kteří podpořili tuto záležitost, stejně tak děkuji kolegům z Komise pro bydlení, která Radě předložila noty pro vypsání projektu. Ten byl v předcházejícím volebním období realizován a to již ve dvou ročnících.

Bytový dům v Samcově 3, vystavěný Městskou částí Praha 1, poskytuje od roku 2016 mezigenerační bydlení, když první tři podlaží tvoří byty s pečovatelskou službou a ve čtvrtém až šestém podlaží jsou mj. také startovací byty.

Byty jsou určeny pro mladé lidi do 30 let, kteří měli nebo mají po dobu minimálně 10 let trvalé bydliště v Praze 1. Zájemci nesmějí mít vlastnické právo k jinému bytu a podmínkou také je, že nikdy neuzavřeli s MČ Praha 1 smlouvu o nájmu startovacího bytu. Poskytnutý byt nebude rovněž moci být využíván k jakékoliv formě sdíleného ubytování. Nájemné v nich bude činit 150,- Kč/m²/měsíc s valorizací. Doba nájmu bude 3 roky s možností 1 roku prodloužení.

Výběrové řízení na pronájem startovacích bytů bude mít 2 kola. V 1. kole výběrového řízení komise vyhodnotí formální správnost přihlášek, tedy zda jsou splněny stanovené náležitosti. Je důležité, aby uchazeči měli dostatek finančních prostředků na zaplacení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, aby proti nim nebylo vedeno trestní stíhání a aby neměli závazky vůči České republice, Hlavnímu městu Praha či jeho městským částem.

Přihlášky, které budou splňovat stanovené náležitosti, postoupí do 2. kola výběrového řízení, jež proběhne formou veřejného losování. Obě výběrová řízení by měla proběhnout do konce června, aby už v průběhu prázdnin mohlo začít předávání bytů mladým lidem. 

Termíny pro podání přihlášek i pro jednotlivá kola, stejně jako veškeré podmínky, vzor nájemní smlouvy a další informace budou v nejbližších dnech zveřejněny na úřední desce a na www.praha1.cz. 

Byty určené pro projekt “Startovací byty 2019”:

 • 1+kk, výměra 29,83 m2, 4. patro 
 • 1+kk, výměra 25,52 m2, 5. patro 
 • 1+kk, výměra 35,21 m2, 5. patro 
 • 1+kk, výměra 27,19 m2, 5. patro 
 • 1+kk, výměra 24,99 m2, 5. patro 
 • 2+kk, výměra 37,73 m2, 5. patro 
 • 1+kk, výměra 25,80 m2, 6. patro 
 • 1+kk + terasa, výměra 32,47 m2 + 14,17 m2 (za terasu je hrazena poloviční cena nájemného), 6. patro 

V rámci projektu není možné, aby si zájemci vybírali byty. Předběžné termíny pro posuzování žádostí:

 1. kolo - 25.6.2019,
 2. kolo - “losovačka” - 27.6.2019.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...