Vyřízení petice "Za zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a keřů Petřína

08. 10. 2019
Vyřízení petice

V úterý 8.10 přijala rada městské části Praha 1 toto usnesení

Městská část Praha 1 Rada městské části

USNESENÍ

 1. schůze číslo UR19_0945 ze dne 08.10.2019 Vyřízení petice “Za zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně” a stanovisko k projektům ve Strahovské zahradě s ohledem na vysokou zátěž turismu

Rada městské části

 1. bere na vědomí petici “Za zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně” doručenou dne 04.10. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení uložené v OVO
 2. konstatuje, že Petřín je unikátní svým přírodním a kulturním charakterem, který je zapotřebí s náležitou péčí chránit a zachovávat
 3. bere na vědomí usnesení Komise pro životní prostředí ze dne 11.06. 2019 k “Úpraváma výstavbě ve Strahovské a Lobkovické zahradě - úpravy Petřín”, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení
 4. konstatuje, že záměr hl. m. Prahy realizovat projekt “Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké Strahovské zahradě” splňuje všechny náležitosti pro realizaci
 5. konstatuje, že občany je třeba zapojovat do plánování projektů již ve fázi plánování realizace V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.
 6. ukládá požadovat od hl. m. Prahy u všech významných projektů, kde je to možné a účelné, včas informovat a zapojovat občany do plánování od samého začátku, během realizace i uvádění projektů do běžného provozu 6.1 Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, Termín: 15.10.2019 starosta MČ P1
 7. nesouhlasí se znovuobnovením původního průchodu zdí do Velké strahovské zahrady z ulice Úvoz, jak bylo naplánováno v rámci projektu “Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě”, a to z důvodu rizika nepřiměřeného zatížení parku turismem
 8. konstatuje, že zatížení turismem na mnoha místech v Praze 1, včetně některých částí Petřína, dosahuje či přesahuje limity udržitelnosti a působí negativně na život místních komunit
 9. ukládá předložit Radě MČ Praha 1 návrh odpovědi na petici “Za zachování přirozené vegetace vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně” 9.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Kučera, Termín: 01.11.2019 člen RMČ P1
 10. ukládá informovat hl. m. Prahu o tomto usnesení 10.1 Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, Termín: 15.10.2019 starosta MČ P1 Mgr. Pavel Čižinský starosta městské části Praha 1 Ing. Petr Hejma 1. místostarosta městské části Praha 1 zpracoval: Bc. Petra Kanclířová, Asistentka předkládá: Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ P1 bod jednání: BJ2019/1577 Zde je odkaz na usnesení ze dne 8.10. 2019 https://www.praha1.cz/usneseni/?fbclid=IwAR1YLHBBy8AHnJyc5EMFtyEm4kfP1XnDuluonsn7oZ94wumcj9QwfN1a6jk
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články