Bytové a nebytové prostory, majetek

V živém městě bydlí všechny věkové kategorie. Nechceme a nesmíme se zbavit odpovědnosti. Chceme Prahu 1, která se stará o všechny, nejen o ty, kteří jsou na vrcholu sil a finančně dobře zajištění. Budeme řešit existenční problémy ve vztahu k nájemnému. Ne vždy jsou finance pro Prahu 1 tím nejdůležitějším aspektem. Život Praze 1 dávají zejména lidé a nejvíce ti, kteří zde trvale žijí. Zastavíme odliv občanů a změníme kurz počtu obyvatel Prahy 1 směrem nahoru.

  • Budeme aktivně podporovat a rozvíjet startovací byty pro mladé rodiny, stejně tak domovy pro seniory. Podporujeme ideu mezigeneračních komunitních domů, v nichž se prolíná bydlení studentů, mladých rodin, zástupců střední generace, seniorů, ale i tělesně postižených občanů.
  • Sociální bydlení pro potřebné. Již žádné rušení sociálních bytů ve prospěch lobbistických skupin.
  • Privatizaci bytového fondu dáme smysl. Zanalyzujeme její dosavadní průběh a její dlouhodobou udržitelnost. Prodeje městských bytů musí mít jasné cíle, pravidla a měřitelné finanční i nefinanční výhody.
  • Společenství vlastníků budeme brát jako rovnocenného partnera a společnými silami zajistíme kvalitní život občanům žijících na Praze 1.
  • Zajistíme transparentní pronájmy bytů i nebytových prostor, vč. garáží. Seznamy těchto prostor budou pravidelně aktualizovány a podstatná data z nájemních smluv budou veřejně dostupná.
  • Nevyužívaným objektům ve svěřeném vlastnictví městské části vdechneme nový život. Tam, kde se počítá s dlouhodobější transformací, zavedeme praxi dočasného využití, jako se to povedlo v Karlíně nebo v univerzitním Kampusu Hybernská.
  • Zveřejníme přehled veškerého majetku a zajistíme jeho pravidelnou aktualizaci.
  • O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů s informací o průběžném čerpání, vč. informace odkazující na registr smluv.
  • Ukončíme rušení výběrových řízení na pronájmy a prodeje majetku tzv. bez udání důvodu, čímž zamezíme spekulacím a pletichám a umožníme tím realizaci transparentních výběrových řízení v duchu fair­play.
Navrhni úpravu