Doprava

Území Prahy 1 má středověkou dispozici, a slibovat občanům, že se sem podaří “nacpat“ ještě více aut, je nezodpovědné.

  • Jsme pro urychlené dobudování Městského vnitřního okruhu a nutných návazných komunikací. Městský okruh je důležitým nástrojem pro omezení automobilové dopravy v centru města. Již dnes lze zvýšit plynulost dopravy podporou kapacitních a nejméně prostorově náročných druhů dopravy ­ zejména metra a tramvají.
  • Podpoříme návrat tramvají na Václavské náměstí, novou trať kolem Hlavního nádraží a tramvajový okruh kolem centra města.
  • Posílíme kapacitu linek. Rozšíříme linky minibusů.
  • Zasadíme se o zvýšení počtu parkovacích míst tam, kde to Pražané potřebují. V řadě lokalit je největším problémem nedostatek parkovacích míst pro rezidenty. Bude nutné zadat odbornou studii, která by odhalila rezervy a navrhla řešení.
  • Chytré aplikace pomáhají. Otevřeme data o využití parkovacích míst. To umožní tvořit aplikace, která uživatele snadno navedou na volné parkovací místo.
  • Bonus ­ zaparkuje u vás návštěva i řemeslník. Rezidenti získají každý rok určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve vybrané oblasti.
  • Zlepšíme podmínky pro průjezd jednostopých kol centrem města. Připravíme stojanový program. Budeme rozvíjet spolupráci města s poskytovateli sdílení kol.
  • Pěší doprava by měla být nejpříjemnější volbou. Zejména ve vnitřní Praze, kde je většina vzdáleností vyloženě pochozích. Nejedná se jen o pěší zóny, zasadíme se obecně o bezpečnost chodců ve zdravém životním prostředí
Navrhni úpravu