Kultura veřejného prostoru

Podpoříme občany v pořádání kulturních a sousedských akcí. Praha 1 potřebuje posílit sociální soudržnost, udržovat si své aktivní občany a jejich nápady realizovat. Chceme finančně podpořit smysluplné projekty, nabídnout vyšší granty neziskovým organizacím, sdružením i jednotlivcům.

  • Podpoříme komunitní akce.
  • Chceme občanům, spolkům a zájmovým skupinám poskytnout místa pro jejich setkávání a aktivity. Vhodné prostory nabídneme pro širší využití. Některé přímo zřídíme jako tzv. městské klubovny pro pravidelné i jednorázové akce.

Kultura veřejného prostor

Prostředí kultivuje. Architektura spočívá v civilizovaném naplňování potřeb činorodého ruchu města i potřeby zeleně, klidu, stínu a estetické kvality.

  • Zkulturníme veřejné prostory nejen kvalitním mobiliářem a soustavnou údržbou, ale také aktivním podílem na jeho celkovém zvelebování.
  • U stavební činnosti v památkové rezervaci dohlédneme na dodržování platných norem. V nově zastavovaných územích i ve stávající zástavbě je ostražitost namístě. S kvalitou stavby budeme sledovat i přínos městskému prostředí. Obecný zájem je pro nás rozhodujícím kritériem.
Navrhni úpravu