Otevřená radnice v moderním městě

TRANSPARENTNOST ­ průhledné a veřejně přístupné jednání

Jsme přesvědčeni, že právě transparentnost dokáže minimalizovat nebezpečí korupce a soustřeďování moci v úzké skupině vyvolených.

 • Zpřístupníme data veřejnosti. Přehledy majetku, faktur, smluv včetně příloh, analýz a mnohé další dokumenty města budou na portálu otevřených dat. Zavedeme rozklikávací rozpočet a transparentní účetnictví.
 • Veřejné peníze poskytneme jen průhledným subjektům. Grantové a výběrové komise obsadíme odborníky. Skončíme s praxí zakázek “šitých na míru”.
 • Prosazujeme osobní odpovědnost úředníků i politiků. Na jednání Rady zavedeme jmenovité hlasování ­ dnes občané neví, kdo jak hlasoval.
 • Majetková přiznání politiků.

PARTICIPACE ­ spoluúčast občanů na rozhodování

Spoluúčast na rozhodování v důsledku znamená i spoluúčast na užívání obecního majetku. Čím smysluplněji bude s majetkem a prostředky obce nakládáno, tím větší díl připadne na užívání občany.

 • Spustíme agendu občanských podnětů. Veřejné vedení agendy umožní širokou diskusi občanů, iniciativ, odborníků, zastupitelů koaličních i opozičních. Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva.
 • Otevřeme komise i výbory. Občané jsou pro nás partneři, nemáme co skrývat.
 • Ankety a dotazníky nám umožní analyzovat skutečné potřeby občanů města.
 • K aktuálním problémům městské části a k záměrům zastupitelstva budeme pořádat veřejné besedy za účasti odborné i laické veřejnosti.
 • Posuneme interpelace na vhodnější hodinu. Současná praxe, kdy je obecným interpelacím vymezen čas mezi 12:00 a 12:30, je diskriminující pro zaměstnané občany. Jednání zastupitelstva budou pro veřejnost natáčena.
 • Zavedeme participativní rozpočet. Část městských peněz bude rozdělena na projekty iniciované občany.

SERVIS OBČANŮM ­ pomocná ruka

 • Zkvalitníme informační portál a zřídíme informační, poradenské a kontaktní místo. Občané zde získají potřebnou pomoc s řešením konkrétních problémů. Místo může sloužit i pro sdělování názorů občanů.
 • Úřad do domu ­ starší nebo nemocní občané by si mohli vyřídit různé záležitosti pomocí úředníka, který by za nimi přišel až domů.
Navrhni úpravu