Školství, sport a volný čas

Více peněz na kvalitu vzdělání, méně na zbytečnosti. Inovativní vzdělávání do veřejných škol.

  • Podpoříme platy zaměstnanců škol nad rámec tarifů. Je třeba kompenzovat výši životních nákladů v Praze učitelům i ostatním zaměstnancům škol.
  • Zajistíme školám zdroje na kvalitní administrativu, aby ředitelé a učitelé měli co nejvíce času na žáky a pedagogickou práci.
  • Prosadíme otevřená výběrová řízení na místa ředitelů. Nebudeme dosazovat ředitele podle známosti ani podle tradice, ale na základě odbornosti a vize.
  • Nejsme všichni stejní. Chceme poskytnout různorodost vzdělávání i v rámci jedné školy. Podpoříme inovativní vzdělávací cesty v mateřských, základních a středních školách, aby co nejvíce škol mohlo a umělo vyhovět poptávce.
  • Zajistíme školám přístup ke kvalitnímu softwaru a elektronickým výukovým materiálům bez zbytečných nákladů.
  • Ochráníme venkovní prostory a hřiště MŠ a ZŠ na Praze 1 před lobbistickými zájmy!
  • Podpoříme sportovní a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Dotace a spolupořadatelství považujeme za smysluplné vynaložení obecních prostředků.
Navrhni úpravu