Územní plánování

Praha 1 čelí jako jediná městská část vylidňování. Je plná hotelů nebo prázdných investičních bytů tvořících temné ulice. Růst cen nájemního i vlastnického bydlení je nejvyšší z Prahy a celé České republiky. To vše je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i městské části. Je důsledkem krátkodobých pronájmů a spekulací s nemovitostmi. Ve volebním období 2018 ­ 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto negativního trendu, kdy peníze sice přicházejí, ale místní obyvatelé odcházejí.

  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje Prahy 1, která přetrvá více než jedno volební období. Územní plán nesmí být psán dle zadání developerů. Město musí mít vlastní představu a záměr.
  • Umožníme, aby se občané mohli na tvorbě plánů spolupodílet. Oprášíme regulační plány, které se stanou dohodou o podobě města. Developeři již nebudou stavět jen předražené byty a kancelářská centra, ale naopak krásné a zdravé město nám pro radost. Tím současně urychlíme i stavební řízení, která se vyhnou dohadům a netransparentnostem.
  • Jsme proti megalomanskému projektu Central Business District Masarykovo nádraží v Praze od Penta Investments, protože je v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje. Budeme iniciovat mezinárodní konferenci a ideovou urbanistickou soutěž na koncepci celého prostoru od Štvanice k Národnímu muzeu. Prostor bývalých hradeb a dnešních nádraží je branou do města, která musí být čistá, zdravá a bezpečná. Vzorem nám může být například vídeňská Ringstrasse. Nádraží, parky, muzea, obytné a administrativní domy musí spolu tvořit jedno zdravé město.
Navrhni úpravu