Zdravotní a sociální péče

Je pro nás důležité, aby lidé žijící na Praze 1 měli dostupnou zdravotní a sociální péči, aby zde fungovala sociální soudržnost a realizovaly se nové projekty. V realizaci projektů budeme vycházet hlavně z potřeb občanů.

  • Dostupnější a dosažitelná běžná péče ­ zmapujeme momentální kapacitu zařízení pro udržení dostupnosti služeb. Podpoříme agentury domácí péče, aby lidé s dlouhodobými zdravotními problémy měli možnost zůstat doma namísto pobytu ve zdravotnickém zařízení.
  • Chceme apelovat a pomoci při vytváření bezbariérových prodejen, míst a vstupů pro usnadnění života obyvatelům Prahy 1, kteří mají své specifické potřeby. Rezervujeme parkovací místa u zdravotnických zařízení a úřadů.
  • Není nám lhostejné, že budovy bývalých zdravotnických zařízení jsou prázdné, stejně tak nebytové prostory po bývalých ordinacích. Tato místa by měla znovu ožít. Budeme pro ně hledat účelné využití, aby sloužila obyvatelům Prahy 1
  • Podpoříme sociální podnikání. Dáme prostor chráněným kavárnám a dílnám pro jejich realizaci.
  • Posílíme terénní sociální pracovníky a sociální kurátory Prahy 1. Budeme úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi, s policií a Magistrátem hlavního města Prahy.
  • Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Těm, kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti. Společnost na tom ve výsledku vydělá sociálně i ekonomicky.
Navrhni úpravu