Životní prostředí

Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se nám dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečišťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát.

  • Parky jsou plíce města. Zajistíme kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy. Vysadíme více stromů v pražských ulicích a propojíme parky u magistrály. Dotačně podpoříme zelené střechy a vertikální zahrady, zatravnění a květnaté pásy.
  • Dětská a sportovní hřiště slouží pro rekreaci a odpočinek obyvatel a vyžadují pravidelnou péči a ochranu.
  • Veřejný prostor obohatíme zřizováním pítek, fontán a kašen.
  • Využijeme moderní technologie pro monitoring a informování o kvalitě ovzduší.
  • Upřednostníme šetrné formy dopravy. V centru města vytvoříme klidové zóny.
  • Budeme usilovat o omezení hluku a snížení světelného znečištění.
  • Třídění odpadu považujeme za samozřejmost a má naši podporu. Třídění odpadu musí být pohodlné a musí se vyplatit.
Navrhni úpravu