Mgr. David Bodeček

předseda kontrolního výboru a zastupitel MČ Praha 1

David Bodeček (* 1980) je kandidátem č. 13 do Zastupitelstva hl. m. Prahy, lídrem kandidátní listiny do Zastupitelstva Prahy 1 a 1. místopředsedou Pirátů v Praze 1. Narodil se v roce 1980 na Moravě, absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor dějepis – občanská výchova pro základní školu, s navazující aprobací pro školu střední. Po pětileté pedagogické praxi se 12 let v komerční sféře zabýval metodikou a nastavováním procesů. Na dobrovolnické bázi spolupracoval s nadacemi, které se ve své aktivitě zaměřují na děti, které prodělaly onkologickou léčbu a také na děti z dětských domovů.

V říjnových komunálních volbách 2018 obdržel důvěru voličů Prahy 1 a za Piráty s nejvyšším počtem preferenčních hlasů se stal radním pro majetek a bytovou politiku. Ve funkci byl do poloviny ledna 2020, kdy byl s dalšími kolegy z rady odvolán. V tu dobu došlo k politickému „převratu“ a tedy v Praze 1 ke změně ve vedení radnice. Na radnici však zůstal. Byl zvolen předsedou kontrolního výboru. Tuto pozici vykonává doposud.

Jeho celoživotním cílem je být pracovně aktivní, být nápomocen zcela všem s přesvědčením, že pracovní loajalita musí být primárně směřována k těm, které zastupuje.

Mezi jeho velká pozitiva se řadí schopnost jednat s lidmi. Je asertivní, odpovědný, samostatný a flexibilní, s náklonností k organizování a administrativě. Patří do skupiny těch, kteří si samostatnou prací zajišťují sběr dat a informací, zjištěné si nastudují, analyzují, zpracují, interně prezentují a zveřejní tak, aby práce byla k užitku týmu a veřejnosti.

Mezi svá negativa zahrnuje Bodeček tvrdohlavost a někdy ne zcela zdravou soutěživost.

V říjnu 2021 dokončil individuální dálkové vzdělání Managementu ve veřejné správě, které se rozhodl studovat na základě snahy získat větší přehled a rozhled v dané oblasti. Mezi absolvovanými předměty, jejichž znalosti využil v praxi ve veřejném působení v Městské části Praha 1, patří základy managementu a řízení, organizace a činnost územní samosprávy, strategický management, ekonomika veřejné správy, základy práva životního prostředí, právo na informace, ochrana osobních údajů, řízení lidských zdrojů v organizaci, finanční hospodaření územně samosprávných celků, trestní odpovědnost právnických osob, psychologie vedení a řízení lidí.

Jeho politickým cílem, který aktuálně před sebou vidí a vnímá, je pokračování v komunální politice.


Moje aktuality