Bc. Emilija Rónová

mediální poradkyně a obchodní konzultantka

¸Emilija Rónová matka dvou dcer a dlouhodobá residentka Prahy 1, od r. 2005 na invalidním vozíku.

“Mnoho let se snažím o zviditelnění problému handicapovaných a zkvalitnění jejich každodenního života. Založila jsem aktivitu Nejen Toalety pro všechny, neboť v oblasti zázemí pro vozíčkáře a rodiče s kočárky je problém bariérovosti nejpalčivější. Skupina šíří osvětu mezi lidmi zdravými a pomáhá bezbariérovými tipy postiženým. Snažím se již přes 2 roky osobně obcházet městské části i magistrát a apelovat na stavbu nových, bezbariérových toalet, které akutně chybí ve veřejném prostoru. Zvláštní důraz kladu na dodržováni bezbariérové vyhlašky 398/2009 o nových a nově rekonstruovaných stavbách. Připomínám Úmluvu OSN o právech handicapovaných na stejné možnosti a příležitosti, jaké mají zdraví lidé. Věřím, že svou aktivitou prolomím nezájem úředních míst o důležité problémy lidí, kteří nemají tolik možností se bránit.”