Mgr. Jana Raiterová - vystudovala Konzervatoř v Teplicích, obor hra na klavír a PedF UK v Praze, obor hudební výchova/hra na klavír. Většinu svého profesního života se věnuje korepeticím (zejména na dirigentských odděleních Pražské konzervatoře a Konzervatoře a VOŠ J. Ježka). Zároveň spolupracuje s pěveckými sbory (např. Pražský filharmonický sbor, VUS UK a další). Od roku 1999 žije v Praze 1. Jako členka Pirátské strany (MS Praha 1) se věnuje kultuře a školství zejména na úrovni městské části Praha 1 a také na krajské úrovni. Je členkou MS Praha 1 a KET kultura - Pirátský krajský expertní tým pro kulturu. Účastnila se např. přípravy debaty s odbornou veřejností Kultura v lidech, lidé v kultuře (https://www.youtube.com/watch?v=WJDMs37Vu5U a https://www.youtube.com/watch?v=q5WOMNGlyhw). Dlouhodobě se zabývá problematikou SVJ (členkou výboru SVJ je od roku 2002) a problémem krátkodobého ubytovávání.