Jsem ročník 1962, šťastně ženatý, mám 3 dcery a od roku 1985 žiji trvale v Praze. Posledních 20 let v Praze 1. Protože zde hodlám žít i nadále, rád bych se zasadil o zlepšení podmínek pro život obyvatel Prahy 1. Do Prahy sahají i vzdálenější rodinné kořeny, protože ještě za Rakouska-Uherska a První republiky zde mí předkové založili 6 hospod a jídelen.
Narodil jsem se a dětství strávil v severních Čechách (Česká Lípa, Nový Bor). Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK a po studiích zůstal v Praze. Nastoupil jsem jako vývojový a výzkumný pracovník do státního podniku Křižík v Praze 5. Po revoluci jsem vyhrál konkurz na ředitele odštěpného závodu Optika (Křižík, s. p.). Zpracoval jsem privatizační projekt na vrácení části podniku potomkům bývalých zakladatelů optické fy Srb a Štys (z roku 1919).

V letech 1992-94 jsem působil v pozici předsedy představenstva a obchodního ředitele st. podniku Karlovarský porcelán. Úkolem týmu, jehož jsem byl členem, bylo transformovat státní podnik na akciovou společnost, zpracovat privatizační projekt a společnost prodat. Po splnění zadání jsem se vrátil do Prahy, kde jsem na konci roku 1994 založil firmu na výzkum veřejného mínění a marketingový výzkum STEM/MARK. V oblasti sociologického výzkumu působím dodnes. Jsem členem dozorčí rady společnosti STEM/MARK. Zde jsem vedl řadu významných výzkumných projektů – Eurobarometr, Český spotřebitel, MEDIA PROJEKT, PEOPLEMETROVÉ VÝZKUMY apod.) Jako fyzická osoba realizuji některé další spíše charitativně orientované projekty, především v oblasti zdravotnictví (Kvalita Očima Pacientů, Kvalita Pracovního Života, Přirozený Porod v Porodnici) a provozuji stránky https://www.hodnoceni-nemocnic.cz . Projekty vycházejí z poznání, že efektivita celého zdravotního systému se zvyšuje s rostoucí spokojeností a aktivitou pacientů. Tento princip má ale širší uplatnění a rád bych jej využil i v komunální politice. Bez zvýšení aktivity a spokojenosti občanů lze těžko dosáhnout efektivní správy obce či města.


Zájem o politiku jsem začal projevovat od okamžiku, kdy jsem zvládl naladit na otcově rádiu Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. Před revolucí jsem navštěvoval některé bytové semináře, zejména filozofický seminář u Prof. Ladislava Hejdánka a dále u Dany Němcové nebo u Havlových na Rašínově nábřeží. Zapojil jsem se do aktivit „Kruhu nezávislé inteligence“, jehož cílem bylo šířit myšlenky disentu i do tzv. šedé zóny mezi občany.
V posledních letech jsem se zabýval historií 20. století. Spolupracoval jsem na projektu Paměť národa. S nejstarší dcerou jsme napsali vítězný příběh „Sedm životů Zdeňka Polanského“ soutěže Příběhy 20. století v ročníku 2016-17. Neziskové aktivity Post Bellum podporuji i finančně. Spolu s potomky armádního generála Josefa Bílého – prvního velitele Obrany národa, se mi podařilo navrhnout a prosadit pro tohoto zapomenutého národního hrdinu Čestné občanství Prahy 1 a následně i předložit úspěšný návrh na udělení Řádu Bílého lva gen. Bílému v roce 100. výročí založení Československé republiky. Návrh pomohl podpořil také Vojtěch Pikal ve funkci místopředsedy sněmovny.


Mám rád moderní výtvarné umění a hraji na housle a kytaru.
Dosud jsem nebyl v žádné politické straně ani jsem za žádnou nekandidoval. Do politiky jsem aktivně nevstupoval také z důvodu práce ve výzkumu trhu a veřejného mínění, což je spojeno s nezávislostí a neutralitou. V době parlamentních voleb v roce 2017 jsem však nabyl dojmu, že pokud budu jen přihlížet zpovzdálí, také nemusí být za chvíli na co koukat. Proto jsem se stal aspoň registrovaným příznivcem. Domnívám se, že na komunální úrovni lze mé profesní aktivity s politickou činností sladit.


Na programu Pirátů se mi libí transparentnost, otevřenost a upřímné nadšení pro dobrou věc. Podporuji liberální, proevropské a euroatlantické směřování naší země. Podporuji referendum pro komunální témata. Pokud bych měl nějak lapidárně shrnout můj program pro Prahu 1, tak je to asi „probuzení občanů z letargie a pocitu bezmocnosti“. Jsem přesvědčen, že lze Prahu 1 a její správu otevřít občanům tak, jako se to již podařilo některým jiným částem Prahy nebo jiným obcím.

U Pirátů je od roku 2017. V době, kdy byli Piráti v koalici na radnici Prahy 1, působil ve čtyřech komisích: předseda komise pro zdravotnictví, místopředseda komise pro územní rozvoj, místopředseda investiční komise a člen komise pro obchod a služby.


Jako klíčové vidím získat pro spolupráci aktivní část obyvatel Prahy 1 a najít efektivní způsob, jak je do rozhodování zapojit. Že to lze, jsme se přesvědčili při aktivaci obyvatel na záchranu Nemocnice Na Františku.