Plnění programu 2018–2022

OTEVŘENÁ RADNICE - TRANSPARENTNOST

Jsme přesvědčeni, že právě transparentnost dokáže minimalizovat nebezpečí korupce a soustřeďování moci v úzké skupině vyvolených.

Garant

Název Stav plnění

OTEVŘENÁ RADNICE - SERVIS OBČANŮM - pomocná ruka

Garant

Název Stav plnění

OTEVŘENÁ RADNICE - PARTICIPACE - spoluúčast občanů na rozhodování

Spoluúčast na rozhodování v důsledku znamená i spoluúčast na užívání obecního majetku. Čím smysluplněji bude s majetkem a prostředky obce nakládáno, tím větší díl připadne na užívání občany.

Garant

Název Stav plnění

BEZPEČNOST a POŘÁDEK

Praha je sice jednou z nejbezpečnějších metropolí, ale z pohledu obyvatele se jako každá metropole potýká s drobnou kriminalitou a rušením klidu a pořádku. V centru města oboje souvisí s turismem. Turisté jsou jednak sami terčem krádeží a podvodů, na druhé straně jsou to však zejména oni, kdo svým bezohledným chováním obtěžují místní občany a ruší noční klid. Zábavní podniky, pouliční atrakce, ale i provoz mnohých restaurací a barů celkový nepořádek a hluk ještě zvyšují. V poslední době přibyl problém nejzávažnější - rušení nočního klidu v domech, kde jsou byty pronajímány turistům.

Garant

Název Stav plnění

CESTOVNÍ RUCH

Turismus nesmí narušovat sousedský život v centru města, aby zde občané mohli normálně žít a pracovat. Neúnosný hluk a nepořádek v ulicích a v domech s nelegálními apartmány způsobil postupný odliv rezidentů z centra Prahy. Ti, kteří zde chtějí nadále bydlet, se musí účinně bránit bezohlednosti podnikatelů v turistickém ruchu. Nelegální a podvodné podnikání nebudeme trpět. Turistické služby musí dodržovat daná pravidla.

Garant

Název Stav plnění

KULTURA VEŘEJNÉHO PROSTORU

Prostředí kultivuje. Architektura spočívá v civilizovaném naplňování potřeb činorodého ruchu města i potřeby zeleně, klidu, stínu a estetické kvality.

Garant

Název Stav plnění

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Je pro nás důležité, aby lidé žijící na Praze 1 měli dostupnou zdravotní a sociální péči, aby zde fungovala sociální soudržnost a realizovaly se nové projekty. V realizaci projektů budeme vycházet hlavně z potřeb občanů. Jednáme se zástupci MHMP o zapojení Nemocnice Na Františku do systému metropolitní zdravotní péče. Trváme na takovém řešení, které zaručí, aby nemocnice sloužila minimálně ve stejném rozsahu jako dosud občanům Prahy 1 a přitom získala potenciál rychleji se rozvíjet v rámci metropolitního zdravotního systému a aby nebylo možné ani v budoucnu vyvést nemocnici z majetku města. Prosazujeme řešení, které zachová nemovitý majetek ve správě MČ Praha 1, což umožní lépe chránit zájmy Prahy 1 při územním rozvoji v bezprostředním okolí nemocnice a zároveň je vlastnictví budovy pojistkou proti omezování základních zdravotních služeb nemocnice pro občany Prahy 1 i ostatní Pražany. Podpořili jsme zřízení zdravotní komise, která na Praze 1 dříve nepracovala, a finanční podporu projektů podporujících aktivní zdravotní politiku pro občany z rozpočtu Prahy 1.

Garant

Název Stav plnění

ŠKOLSTVÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS

Je pro nás důležité, aby lidé žijící na Praze 1 měli dostupnou zdravotní a sociální péči, aby zde fungovala sociální soudržnost a realizovaly se nové projekty. V realizaci projektů budeme vycházet hlavně z potřeb občanů. Jednáme se zástupci MHMP o zapojení Nemocnice Na Františku do systému metropolitní zdravotní péče. Trváme na takovém řešení, které zaručí, aby nemocnice sloužila minimálně ve stejném rozsahu jako dosud občanům Prahy 1 a přitom získala potenciál rychleji se rozvíjet v rámci metropolitního zdravotního systému a aby nebylo možné ani v budoucnu vyvést nemocnici z majetku města. Prosazujeme řešení, které zachová nemovitý majetek ve správě MČ Praha 1, což umožní lépe chránit zájmy Prahy 1 při územním rozvoji v bezprostředním okolí nemocnice a zároveň je vlastnictví budovy pojistkou proti omezování základních zdravotních služeb nemocnice pro občany Prahy 1 i ostatní Pražany. Podpořili jsme zřízení zdravotní komise, která na Praze 1 dříve nepracovala, a finanční podporu projektů podporujících aktivní zdravotní politiku pro občany z rozpočtu Prahy 1.

Garant

Název Stav plnění

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Praha 1 čelí jako jediná městská část vylidňování. Je plná hotelů nebo prázdných investičních bytů tvořících temné ulice. Růst cen nájemního i vlastnického bydlení je nejvyšší z Prahy a celé České republiky. To vše je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i městské části. Je důsledkem krátkodobých pronájmů a spekulací s nemovitostmi. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto negativního trendu, kdy peníze sice přicházejí, ale místní obyvatelé odcházejí.

Garant

Název Stav plnění

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se nám dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečišťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát.

Garant

Název Stav plnění

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY, MAJETEK

V živém městě bydlí všechny věkové kategorie. Nechceme a nesmíme se zbavit odpovědnosti za něj. Chceme Prahu 1, která se stará o všechny, nejen o ty, kteří jsou na vrcholu sil a finančně dobře zajištění. Budeme řešit existenční problémy ve vztahu k nájemnému. Ne vždy jsou finance pro Prahu 1 tím nejdůležitějším aspektem. Život Praze 1 dávají zejména lidé a nejvíce ti, kteří zde trvale žijí. Zastavíme odliv občanů a změníme kurz počtu obyvatel Prahy 1 směrem nahoru.

Garant

Název Stav plnění