Brána Prahy - start dialogu

Brána Prahy - start dialogu

Členové komise (udržitelného) územního rozvoje Prahy 1 se při diskuzi o hlavních cílech na příští čtyři roky, které probíhá nově veřejně v prostoru Galerie 1 ve Štěpánské ulici, ve většině názorů shodli, že je nutné, aby Praha 1 měla jasnou vizi na rozvoj neutěšeného území podél magistrály od Štvanice po Muzeum, které je díky nádražím symbolickou „Bránou Prahy“ ale i její dnešní nepěknou vizitkou. Proto se hned na dalším jednání 28. února 2019 komise pod vedením Pirátů sociologa Tomáše Raitera a architekta Tomáše Vícha usnesla, že by se z dnešní magistrály měla stát plnohodnotná městská třída, že všechny stávající i budoucí projekty, které se dotčeného území týkají, nesmí být s touto ideou v rozporu a že si město i městská část Praha 1 musí zformulovat vlastní představu o budoucnosti tohoto mimořádně cenného území v okolí městské třídy. Nezbytným předpokladem tohoto kroku je zpracování urbanistické analýzy celého území, které komise doporučuje zadat např. prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc. z Ústavu prostorového plánování ČVUT v Praze. Je to sice malý, ale o to důležitější krok na cestě ke společnému hledání budoucí podoby tohoto exkluzivního prostoru na hranici památkové rezervace UNESCO.

Tomáš Vích, předseda komise k tomu říká: „Víte, v okamžiku, kdy si ujasníme noty na Praze 1, s Hlavním městem a se všemi sousedními městskými částmi, bude se nám všem daleko snadněji jednat jak s developery o komerční výstavbě, tak s Vládou o ministerských budovách nebo třeba i o Mediatéce 21. století, kterou si na této super adrese dokážeme představit. Je to start dialogu.“

1.3. 2019, Tomáš Vích

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu