PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře Davida Bodečka - radního pro majetek a bytovou politiku (10/2019).

PRŮCHOD SPÁLENÁ x OPATOVICKÁ

V úterý 19. února 2019 jsme vedli jednání se zástupci investora, který má v plánu rekonstruovat objekt na Opatovická 18 do podoby pětihvězdičkového hotelu. K projektu se bude vyjadřovat v rámci diskuze s investorem Odbor územního rozvoje s příslušným gesčním radním a s předsedou Komise pro územní rozvoj.

Mým úkolem společně s Odborem technické a majetkové správy bylo a je zajistit zachování průchodu ideálně smluvní dokumentací.

Závěr z jednání: průchod mezi ulicí Spálená a Opatovická zůstane zachován. MČ Praha 1 vyjednala s investory, aby došlo k uzavření “veřejnoprávní smlouvy” s odloženou účinností, tj. po vydání stavebního povolení.

Dále MČ Praha 1 vyjednala s investory uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s nebytovými prostory, které má ve svěřené správě MČ Praha 1. Chtěl bych zdůraznit, že pro obě strany schůzka byla vstřícným jednáním, kdy byla oboustranně deklarovaná vůle na vzájemné dohodě.

Požádal jsem investora, zda bych mohl prezentovat animace pro své fcb přátele. Byl mi dán souhlas.

David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu