Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými metodami dává odpovědi například na otázky vytíženosti a životaschopnosti území. Mimo jiné stanovuje limity, kolik čeho na daném území může a má být, aby kupříkladu život v historickém centru, jaký naše městská část je, nezanikl. Naší snahou je, aby každé naše rozhodnutí plně respektovalo právě zásady udržitelného rozvoje.

Spolu s mojí asistentkou Janou Kabelovou jsme se zúčastnili již druhé Školy Národní sítě Zdravých měst v Táboře. Odvezli jsme si opravdu hodně nejen inspirací z jiných měst, ale i konkrétních námětů, jak z Prahy 1 znovu udělat dobré místo pro život. Máme domluvenu konkrétní podporu pro získání dotace na strategické plánování. Vedle dotačního titulu na personální obsazení oddělení strategického plánování (poděkování patří zejména radnímu Vladanu Brožovi) je to další ze systematických kroků, který nám pomůže nastartovat na Praze 1 ozdravný proces.

Pavel Nazarský – místostarosta Praha 1

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu