Pokračuji v návštěvách MŠ a ZŠ

Pokračuji v návštěvách MŠ a ZŠ

Leden utekl jako voda a mám již za sebou první únorový týden. Co se dělo v oblasti školství?

Pokračuji v návštěvách MŠ a ZŠ

Po dohodě s řediteli a ředitelkami jsme se rozhodli pokračovat v Místním akčním plánu (MAP) rozvoje vzdělávání https://www.mapvzdelavani.cz.

Zásadní problém na Praze 1 je parkování před ZŠ a MŠ. Spolu s naším radním na magistrátu Vítkem Šimralem chceme zajistit alespoň jedno parkovací místo před každou naší školou.

Na rozdíl od státních škol dostanou soukromé školy prostředky na 10% navýšení platu až v roce 2020. V ZŠ svaté Voršily http://zssv.cz pro vyřešení nárůstu mzdových prostředků pro rok 2019 zvažují zavedení školného. Možné sociální dopady diskutuji s předsedou soc. výboru Martinem Špačkem. S magistr&aacut e;tem hl edáme možnosti, jak těmto školám pomoct a ušetřit tak peníze rodinám.

Navštívil jsem MŠ Opletalova, kde měli problém s injekčními stříkačkami a nepořádkem v blízkosti MŠ. Po opravě vrat ve vstupu z ulice se už tyto incidenty neopakují.

Byl jsem se podívat také v základních školách Opletalova, Malostranská, Uhelná trh.

Na závěr chci poděkovat za pozvánku na společenský večer ZŠ Brána jazyků. Skvělou atmosféru můžete posoudit samy z fotogalerie školy - http://www.branajazyku.cz/fotogalerie/spolecensky-vecer-skoly-2.

Pavel Nazarský – místostarosta pro školství, otevřenou radnici a participaci

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu