Peníze pro školy

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše úvazku. Pracovníci s plným úvazkem si na prázdniny přilepší o asi 7000 Kč. V létě přibude i první část peněz z Magistrátu, s doporučením rozdělit 70% na odměnách rovným dílem jako kompenzaci vyšších životních nákladů v hlavním městě. Pražští radní v květnu schválili navýšení mezd učitelům a zaměstnancům škol pro rok 2019 o dalších 300 milionů korun. Celkem tak Praha letos přidá na platy ve školství nad rámec peněz od Ministerstva školství 1 miliardu korun. Peníze město školám pošle ve dvou částech – v srpnu a listopadu. Od září čeká naše školy zcela nový model financování. Školy budou od státu, zjednodušeně řečeno, dostávat peníze ne podle počtu dětí, ale podle počtu skutečně odučených hodin. To by mohlo být přínosem pro naši MČ, kde jsou třídy v zájmu kvalitní výuky často děleny alespoň v některých předmětech. To samozřejmě přináší odučené hodiny navíc a zvýšené platové náklady. Stávající model financování tuto potřebu nezohledňoval.

Pavel Nazarský – místostarosta Praha 1

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu