Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na starost senátor Marek Hilšer, vydatnou pomoc přislíbili i další senátoři. Za všechny rád jmenuji senátora našeho volebního obvodu Václava Hampla a samozřejmě našeho, pirátského, Lukáše Wagenknechta. S místními občany jsme založili pracovní skupinu přímo v mé kanceláři místostarosty. Scházíme se s cílem rozpracovat dobré nápady iniciativních občanů. Věříme, že právo je na naší straně a že zvítězíme.

Podobná skupina se schází pod názvem Praha 1 bezbariérová. Zaměříme se zejména na trasy ve veřejném prostoru. Současně začíná pracovat i magistrátní komise pro pěší a bezbariérovost, která je pro realizaci možných zlepšení zásadní. Děkuji za pomoc organizaci Asistence a Pražské organizaci vozíčkářů.

Pavel Nazarský – místostarosta Praha 1

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu