Nájemní vztah s panem Lukášem Zemanem

Nájemní vztah s panem Lukášem Zemanem

Dobrá věc se podařila. Rada MČ Praha 1 odsouhlasila nájemní vztah s panem Lukášem Zemanem na nebytový prostor v ul. Karmelitská, na Malé Straně.

Bude tak pokračovat několika generační tradice Zemanů na zajištění služeb v rámci občanské vybavenosti, a to tedy starousedlíkem.

Občané Malé Strany se tak nemusí bát, že by přišli např. o vánočního kapra.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu