SEZNAM PRÁZDNÝCH BYTŮ

SEZNAM PRÁZDNÝCH BYTŮ

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

Na schůzích SVJ jsem jejími členy dotazován, zda jsem obeznámen, že ta či ona bytová jednotka v daném domě je volná. Pokud nevím, následně zjišťuji a téměř pokaždé si ověřím, že byt je neobsazený, nicméně je v dezolátním stavu. Z tohoho důvodu se zrevidoval seznam prázdných bytů svěřených naší městské části, a zároveň byla dokončena jejich pasportizace. Následovat bude zjištění detailního stavu bytových jednotek. Jak jsem již dříve informoval, MČ Praha 1 má v současné době evidováno cca 230 prázdných bytových jednotek a to ve svěřené správě od Hlavního města Prahy. Celkově spravuje cca 1.200 bytů.

Důvody neobsazení jsou zejména:

a) špatný technický stav, b) právě probíhající rekonstrukce celého domu, kde se jednotky nachází, c) právě probíhající/plánovaná výstavba jednotek (půdy, rozdělení stávajících jednotek, dobudování zařízení v jednotkách dle současných technických norem), d) nutnost ponechání rezerv pro sociální oblast, a byty pro stabilizaci zaměstnanců. Řešením je postupná rekonstrukce bytového fondu a umožnění obsazení jednotek nájemci. V současné době pracujeme na alokaci zdrojů a harmonogramu/plánu realizace rekonstrukce bytového fondu.

Prázdné byty se nachází na těchto adresách:

Karlova 30, Staré zámecké schody 4, Nerudova 6, Břetislavova 12, U Staré školy 4, Tomášská 4, Mostecká 1, Na Perštýně 17, Spálená 9, Náprstkova 4, Mikulandská 4, Pštrossova 12, Pařížská 28, Pařížská 17, Betlémská 7, Vojtěšská 12, Anenská 13, Šporkova 10, Ve Smečkách 26, V Jámě 10, Karmelitská 12, Štěpánská 53, Skořepka 9, Štěpánská 59, Všehrdova 7, Řeznická 14, V Jirchářích 14, Pohořelec 25, Újezd 42, Opatovická 20, Příčná 1, 3, Žitná 13, Kožná 4, Michalská 2, V Kotcích 16, Kamzíkova 3, Nebovidská 2, Tržiště 12, Rybná 11, Šeříkova 6, Na Kampě 9, Vítězná 16, Týnská 17, U Lužického semináře 26, Havelská 5, Ve Smečkách 10, Štěpánská 57, Krakovská 1, Štěpánská 55, Vlašská 10, Havlíčkova 6, Vodičkova 35, Dlouhá 28, 30, Dlouhá 38, Rybná 24, Všehrdova 21, Benediktská 11, Haštalská 13, Dlouhá 21, Václavské nám. 23, Dlouhá 32, Karlovo nám. 25, Václavské nám. 39, U Milosrdných 8, Jindřišská 18, Opletalova 16, Vězeňská 7, Václavské nám. 14, Jindřišská 23, Václavské nám. 12, Železná 20, Opletalova 14, Růžová 7, Opletalova 20, Růžová 13, Rybná 21, Jeruzalémská 5, Petrská 24, Na Poříčí 35, Kožná 10, Jindřišská 8, Zlatnická 8, Dlouhá 44, Kozí 12, Růžová 11, Liliová 16, Soukenická 29, Navrátilová 13, Králodvorská 14, Vodičkova 9, Na Poříčí 16, Krakovská 5, Opletalova 10, Školská 8, U Nemocenské pojišťovny 2, Dlouhá 5, Novomlýnská 3, Újezd 32, Bolzanova 7, Senovážné nám. 17, Na Poříčí 37, Revoluční 12, Pštrossova 4, Truhlářská 31, Černá 10, Pštrossova 35, Navrátilova 14, Petrské nám. 7, Senovážné nám. 11, Truhlářská 14, Klimentská 21, Národní 22, Žitná 35, Lannova 8, Senovážné nám. 10, Na Poříčí 14, Újezd 23, Lodecká 1, Revoluční 28, Karolíny Světlé 31, Samcova 3, Na Poříčí 22.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu